Zoekresultaten

417 resultaten voor ongezonde leefstijl
417 resultaten voor ongezonde leefstijl

Pagina 16 van 17

Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021

Onderzoek naar redenen en oorzaken van oversterfte in 2020 en 2021. Analyses zijn gericht op het bepalen van de impact van de COVID-19-epidemie op sterfte, vaccineffectiviteit en sterfte na...

Publicaties

Gezonde levensverwachting; regio 2001/2005

Levensverwachting in goed ervaren gezondheid, zonder beperkingen, zonder chronische aandoeningen naar geslacht, leeftijd en regio.

Cijfers

Data en bronnen

Overzicht van de data en bronnen die zijn gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals en links naar spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2022 die kunnen...

Overig

Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009

Geluk, tevredenheid, verandering burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie Burgerlijke staat, arbeidsmarktposite

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

SDG 9.1 Infrastructuur en mobiliteit

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit. In SDG 9.1 gaat het om de voorzieningen om personen en informatie te...

Overig

Trends in geluk en tevredenheid

Ontwikkelingen van 1997 tot en met 2018 in geluk en tevredenheid met het leven bij (groepen van) de volwassen bevolking in Nederland.

Publicaties

Crisis in de economie, crisis in relatie- en gezinsvorming?

Als het economisch goed gaat, besluiten mensen eerder te trouwen en kinderen te krijgen dan als er een recessie is. De relatie tussen echtscheidingen en de economie is minder duidelijk. Als mensen...

Artikelen

Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Opleidingsniveau, sociaaleconomische categorie, voornaamste inkomensbron

Cijfers

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers

55-plussers over mantelzorg krijgen

Beleving van 55-plussers over het ontvangen van mantelzorg. En welke wensen hebben 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen als ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben in het huishouden, of bij...

Publicaties

Drugsgebruik, kenmerken van gebruikers

Drugsgebruik, Hasj/Marihuana, Heroïne, Cocaïne, Ecstasy, Amfetaminen Leeftijd, geslacht, opleiding, type woonplaats van de drugsgebruiker

Cijfers

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Keuzes rond de zorgverzekering

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het vragenblok over het zorgverzekeringsgedrag beschreven dat in 2020 eenmalig deel uitmaakte van de CBS Gezondheidsenquête. Speciale aandacht is...

Publicaties

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

De publicatie beschrijft de veronderstellingen en uitkomsten van de Kernprognose 2021-2070. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in...

Publicaties

Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn. Betreft de periode 1930 tot 2021. Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie. Tevens...

Publicaties

Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Gezondheidsbeleving, lichaamslengte, overgewicht, gezondheidsklachten, beperkingen, psycho - sociale klachten naar geslacht, verzekeringsvorm,

Cijfers

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Waardering voor zorgverleners

Hoe tevreden zijn Nederlanders over deze zorgverleners?

Publicaties

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie

Deze studie beschrijft de sociaal-economische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie, een periode waarin nog veel onbekend was over corona en het virus vooral...

Publicaties

Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.

Cijfers

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers