Zoekresultaten

376 resultaten voor ongezonde leefstijl
376 resultaten voor ongezonde leefstijl
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 16

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Medische contacten, roken, alcoholgebruik, overgewicht, ervaren en psychische gezondheid, aandoeningen en beperkingen naar regio

Cijfers

Leefstijl, 2019

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Cijfers

Leefstijl, 2018

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht, 2018.

Cijfers

Leefstijl, 2017

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2017.

Cijfers

Leefstijl, 2016

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2016.

Cijfers

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Cijfers

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Cijfers

Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot...

Artikelen

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid inkomen, welvaart, geslacht, leeftijd

Cijfers

Leefstijl in Caribisch Nederland

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Cijfers

Gezondheid en leefstijl in Overijssel

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Cijfers

Stijgende levensverwachting en veranderde leefstijl

In Nederland is de afgelopen jaren de levensverwachting duidelijk gestegen. Was in 1970 de levensverwachting bij geboorte nog 70 jaar en tien maanden voor mannen en 76 jaar en zes maanden voor...

Artikelen

Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,

Cijfers

Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl

Geluk blijkt sterker samen te hangen met gezondheid dan met leefstijl: ten opzichte van de gezondheidsfactoren dragen leefstijl- en leefstijlgerelateerde factoren weinig bij aan geluk. Voor mannen,...

Artikelen

Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken; 2010-2013

Roken, alcohol, onder- en overgewicht, pilgebruik, preventief onderzoek en lichamelijke activiteit naar diverse persoonskenmerken.

Cijfers

Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Cijfers

Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2016

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Cijfers

Welzijn; gezondheid en leefstijl, 2003-2012

Geluk, tevredenheid met het leven Ervaren gezondheid, roken, alcoholgebruik, overgewicht, sportgedrag

Cijfers

Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl.

Artikelen

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers