Zoekresultaten

3604 resultaten voor ongehuwde partners
3604 resultaten voor ongehuwde partners

Pagina 1 van 145

Niet-gehuwd paar

Twee samenwonende personen die zich als elkaars levenspartner beschouwen, maar die niet met elkaar gehuwd zijn of elkaars geregistreerd partner zijn.

Overig

Gehuwd paar

Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Overig

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. Steeds meer stellen wonen echter ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind...

Artikelen

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen

Cijfers

Alleenstaande oudere vrouwen wonen het grootst

De woonoppervlakte per Nederlander was gemiddeld 53 vierkante meter in 2021.

Artikelen

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

Hebben zzp’ers een partner met inkomenszekerheid?

De meeste zzp’ers wonen samen met een partner (71 procent in 2020); 22 procent was in dat jaar alleenstaande in een eenpersoonshuishouden of ouder in een éénoudergezin.

FAQ's

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand

Cijfers

Personen; positie in het huishouden, migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari

Cijfers

Allebei werken is voor vrouwen van 40 met partner steeds meer de norm

Vrouwen van 40 jaar maken steeds vaker deel uit van een koppel waarvan beide partners betaald werk hebben. Van de jongste generatie, geboren in de tweede helft van de jaren zeventig, was 60 procent...

Artikelen

Gemengd samenwonen verschilt per migratieachtergrond

Gemengd samenwonen verschilt sterk per migratieachtergrond

Artikelen

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Cijfers

Samenwonende twintigers gaan wat vaker uit elkaar

Twintigers wonen minder vaak samen. 24- tot 30-jarigen die wel (on)gehuwd samenwonen gaan wat vaker uit elkaar. De scheidingskans van twintigers met een tijdelijk arbeidscontract is hoger dan van...

Artikelen

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Artikelen

Samenwonend

Situatie van twee personen die als paar, al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormen.

Overig

Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP

Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning van in de(BRP) ingeschreven die een samenwonend paar vormen, 1995 t/m 2021

Overig

Partnerbus: Personen met partner met een adres

Partnerbus: Persoonsidentificatiegegevens van alle personen die op één adres met een partner een paar vormen, 1995-2021

Overig

Partner (huishouden)

Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden.

Overig

Ongehuwd

Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Overig
Overig

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties