Zoekresultaten

94 resultaten voor onderwijsuitgaven
94 resultaten voor onderwijsuitgaven

Pagina 1 van 4

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Hogere onderwijsuitgaven met name door groei studenten

Meer studenten in hoger onderwijs.

Artikelen

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Decompositie onderwijsuitgaven

Het CBS heeft een model opgesteld om de ontwikkeling in de onderwijsuitgaven te verklaren

Artikelen

Onderwijsuitgaven reëel bekeken

In de periode 1997 –2007 zijn de voor inflatie gecorrigeerde uitgaven van gesubsidieerde onderwijsinstellingen met 9 miljard euro gestegen van 20 tot 29 miljard euro. Hiervan is 3,2 miljard euro toe...

Artikelen
Artikelen

Welke cijfers heeft het CBS over onderwijsfinanciën?

Het CBS heeft de financiële gegevens van door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger...

FAQ's
Overig
Overig
Artikelen

Toelichting op revisie onderwijsuitgaven 2012

In 2012 zijn de cijfers over de onderwijsuitgaven voor de gehele tijdreeks 1995-2011 herzien. In de herziene cijfers zijn ontbrekende uitgaven toegevoegd en enkele bestaande onderdelen verbeterd.

Artikelen
Overig

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven

Vanaf 2010 presenteert het CBS de onderwijsuitgaven in een vernieuwde StatLine-tabel. Hierin staan uitgaven en ontvangsten voor onderwijs van alle sectoren, samen met een drietal indicatoren. Het CBS...

Artikelen

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven

Onlangs is een omvangrijk onderzoek afgerond naar uitbreiding en verbetering van de statistiek Onderwijsuitgaven. Dit leidt tot herziene cijfers voor de periode 1995-2007.

Artikelen

Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa

Nederlandse onderwijsinstellingen gaven vergeleken met andere Europese landen in 2007 veel uit per deelnemer. Een relatief fors deel van de uitgaven van onderwijsinstellingen in ons land wordt...

Artikelen

Onderwijsuitgaven; publieke sector

Publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen en huishoudens Primair, secundair en tertiair onderwijs

Cijfers

Onderwijsuitgaven aan secundair onderwijs, 2010-2014

Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs

Cijfers

Publieke en private onderwijsuitgaven 2014 en 2015

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Cijfers
Artikelen

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; nominale route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, nominale route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers