Zoekresultaten

275 resultaten voor onderwijsinstellingen
275 resultaten voor onderwijsinstellingen

Pagina 5 van 11

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa

Nederlandse onderwijsinstellingen gaven vergeleken met andere Europese landen in 2007 veel uit per deelnemer. Een relatief fors deel van de uitgaven van onderwijsinstellingen in ons land wordt...

Artikelen

Scholen houden opnieuw minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste jaren echter steeds kleiner geworden.

Artikelen

Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

Wat betalen huishoudens aan het onderwijs voor hun kinderen en waaraan wordt dat geld besteed? Huishoudens geven het meeste geld uit aan onderwijsinstellingen en dan vooral aan les- en...

Artikelen

Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020

Herziene resultaten van de onderzoeksjaren 2018, 2019 en 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Research en development; kerncijfers, 2002-2010

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel, arbeidsjaren eigen R&D-personeel perioden

Cijfers

Interreg NL-Vlaamse grens

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden.

Overig

Scholen houden minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs behaalden voor het eerst in tien jaar zelfs een negatief resultaat.

Artikelen

Minstens 89 procent van asielkinderen volgt onderwijs

Minstens 9 op de 10 leerplichtige kinderen die worden opgevangen door het COA volgen onderwijs.

Artikelen
Artikelen

Gebruik overheidssites verder toegenomen

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. De sites werden vooral...

Artikelen

Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 2002-2009

R&D-uitgaven en personeel van bedrijven, instellingen en hoger onderwijs Perioden en regio's

Cijfers

Revisie onderwijsstatistiek: hogere uitgaven voor onderwijs

De Nederlandse onderwijsuitgaven bedragen in 2006 na revisie 34 miljard euro. Dit is een stijging van 4 miljard euro ten opzicht van het oude niveau.

Artikelen

Research en development; financiering, 1999-2009

Bestemming middelen, nationale uitgaven aan R&D Herkomst middelen

Cijfers

Uitgaven per einddiploma in 2013 gestegen voor alle onderwijsniveaus

De uitgaven per einddiploma zijn in 2013 voor alle onderwijsniveaus hoger dan in 2012. Sinds 2003 zijn die uitgaven, afhankelijk van het behaalde niveau, met maximaal 16 procent toegenomen.

Artikelen

Historie onderwijs; overheidsuitgaven

Onderwijsuitgaven overheid totaal en per leerling, naar onderwijssector, per inwoner en percentage bbp.

Cijfers
Artikelen

Vermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks...

Artikelen

Financiering en financiën van het hoger onderwijs, 2000-2005

De hoger onderwijsinstellingen krijgen hun inkomsten uit verschillende geldstromen. Hoofdfinancier is en blijft het rijk, maar de inkomsten uit werk voor derden, zowel op het gebied van onderzoek als...

Artikelen

Energieverbruik en energiekosten; onderwijs, 1993, 1997

Energieverbruik en energiekosten in het onderwijs, het aantal instellingen en leerlingen/studenten.

Cijfers

Deelnemers particulier onderwijs

Deelnemers bij het particulier onderwijs. Gegevens naar onderwijsvorm, niveau en cursusduur.

Cijfers

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Research en development; fin.uitgaven per sector van uitvoering; 2011-2017

R&D uitgaven, herkomst en bestemming van middelen sector van uitvoering, financieringsbron, type R&D, kostensoort

Cijfers