Zoekresultaten

275 resultaten voor onderwijsinstellingen
275 resultaten voor onderwijsinstellingen

Pagina 1 van 11

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten Onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling

Cijfers

brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen

Brinadressen: de rinobjectnummer van onderwijsinstellingen, 2009 t/m 2022

Overig

OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens

Periode: jaarbestanden 2002-2011

Overig

Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen

Brinhotab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, 2013 t/m 2021

Overig

Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO

Brinwpowectab: Kenmerken vestigingen onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, 2008-2021

Overig

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2018

Onderwijsfinanciën, personeelslasten, liquiditeit, kapitalisatiefactor. Baten, lasten, investeringen, kengetallen.

Cijfers

Particulier onderwijs

Schriftelijk en mondeling onderwijs dat aan particuliere onderwijsinstellingen wordt gegeven.

Overig

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren

Cijfers

Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan

Van de 395 duizend werknemers in de horeca in januari 2020 waren er 203 duizend jonger dan 25 jaar. Bijna een derde van die jongeren had een jaar later geen baan meer als werknemer. In verreweg de...

Artikelen

Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs?

Het CBS heeft cijfers vanaf 1900 over zowel leerlingen als instellingen in het primair onderwijs.

FAQ's
Overig
Overig

Welke gegevens heeft het CBS over het mbo?

Het CBS publiceert gegevens over deelnemers en geslaagden naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woonregio.

FAQ's
Overig

Hogere onderwijsuitgaven met name door groei studenten

Meer studenten in hoger onderwijs.

Artikelen

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten Onderwijssoort, vanaf 1900

Cijfers

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Toegevoegde waarde openbaar vervoer nog niet op het niveau van 2019

In het derde kwartaal van 2021 lag het volume van de toegevoegde waarde van het spoorvervoer nog ruim 50 procent onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. Ook andere branches binnen het...

Artikelen

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2009

Exploitatie - en balansgegevens van onderwijsinstellingen. Naar onderwijssector.

Cijfers

Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006-2008

Veel onderwijsinstellingen hebben een goede financiële positie. Besteden scholen nu meer aan onderwijs als ze ruim bij kas zitten of voeren veel scholen nog altijd een voorzichtig financieel beleid?...

Artikelen