Zoekresultaten

231 resultaten voor nea
231 resultaten voor nea
Actieve filters (4)

Pagina 9 van 10

Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019

In 2019 waren er in Nederland rond 3 miljoen flexwerkers, zoals werknemers met tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten en zzp’ers. De onderlinge verschillen tussen deze deelgroepen...

Publicaties

Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijkstakken (SBI'93) 2005-2010

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burn-out bedrijfstak SBI '93

Cijfers

Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Van incidentele thuiswerkers geeft ruim 60 procent aan dat de familie er weleens bij inschiet vanwege het thuiswerken

Artikelen

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel.

Cijfers

Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de...

Artikelen

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Veel zzp’ers hebben geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld vanwege te hoge kosten.

Artikelen

Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas uit waterkracht, windenergie, zonne-energie, bodemenergie, buitenluchtwarmte en biomassa.

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2019

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2015-2017

Arbeidsdeelname, arbeidsgehandicapten geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

Mannen hebben vaak een voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. De helft van de mannen met een kind van één jaar neemt minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft...

Publicaties

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Arbeidsomstandigheden: controle over werk, werkdruk en beloningen

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.

Cijfers

Arbeidsomstandigheden: werkbelasting, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen

Lichamelijke belasting, arbeidsvoorwaarden, - verhoudingen naar kenmerken van personen en bedrijven.

Cijfers

De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Publicaties

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

Jaarrapport 2021 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2021 geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties