Zoekresultaten

157 resultaten voor natuurbeheer
157 resultaten voor natuurbeheer

Pagina 5 van 7

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, regio; 2011-2017

Oppervlakte biologische gewassen, aantal biologisch gehouden dieren per regio

Cijfers

Leerlingen VO; aandeel medeleerlingen naar herkomst; 2003-2006

Gemiddeld percentage medeleerlingen naar herkomst in het VO. Geslacht, herkomstgroepering, leerjaar/onderwijssoort en woongemeente.

Cijfers

Mineralenaangiften (MINAS)

Fosfaat - en stikstofoverschot of saldo, opgelegde heffing, veebezetting Classificatie: Bedrijfstype, gebieden, perioden

Cijfers

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie naar grootteklasse

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Doorstroom geslaagden naar vervolgonderwijs; herk. en woongem.; 2003-2007

Doorstroom van geslaagden VO naar vervolgonderwijs Geslacht, herkomst, schoolsoort, soort vervolgonderwijs en woongemeente

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Hoger onderwijs; gediplomeerden eerste diploma, leeftijd 1995/'96-2015/'16

Hoger onderwijs; afgestudeerden eerste diploma Studierichting, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Publicaties

Grutto gaat, grauwe gans komt

De ontwikkeling van het aantal boerenlandvogels in Nederland

Artikelen

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Hoger onderwijs; ingeschrevenen 1990-2015

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd 1995/'96-2015/'16

HBO en WO; gediplomeerden, onderwijssoort, studierichting Diplomasoort, opleidingsvorm, leeftijd

Cijfers

Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Oppervlakten biologische teelt van gewassen onder glas en in open grond en biologisch gehouden dieren, fase omschakeling

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, studierichting 1990-2015

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, studierichting, vooropleiding, opleidingsfase, leeftijd

Cijfers

Brede welvaart stijgt

De brede welvaart gaat in Nederland in het algemeen omhoog. In de voorbije acht jaar waren maar drie van de 21 zogeheten brede-welvaartstrends neerwaarts: het aantal mensen met overgewicht, de...

Artikelen

Historie landbouw en visserij vanaf 1899

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen, veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen, baten en lasten per functie 2004

Baten en lasten per functie volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Oppervlakte van gewassen, aantal dieren Gewassen en dieren

Cijfers

Onderwijs, voltijd, regionaal, vanaf schooljaar 1991/'92

Scholen, leerlingen en geslaagden naar regio, onderwijssoort, leeftijd, denominatie en geslacht.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers, kenmerken van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers naar opleiding Kenmerken van opleidingen

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA); deelname

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst in leerjaar 3.

Cijfers