Zoekresultaten

157 resultaten voor natuurbeheer
157 resultaten voor natuurbeheer

Pagina 4 van 7

Milieukosten van de landbouw, 1990-2007

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers
Artikelen

Landelijke natuurmeetnetten 2002

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties uitvoeren binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. De meetnetten moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om...

Publicaties

Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland deel 4. Bossen, struwelen en ruigten

Deel 4 van de Atlas van Plantengemeenschappen bevat verspreidingskaarten, een beschrijving van de oecologie en de kenmerkende plantensoorten en de veranderingen hierin.

Publicaties
Artikelen

Uitzetten van diersoorten voor herstel van populaties succesvol

Het uitzetten van diersoorten die geheel of voor een deel uit Nederland waren verdwenen, is voor de meeste soorten succesvol verlopen.

Artikelen

Boeren doen meer aan verbreding, boerinnen hebben vaker een bijbaan

In 2010 waren er in Nederland ruim 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Een kwart van deze bedrijven deed aan verbreding en bij 38 procent waren er inkomsten door een baan buiten het bedrijf. De...

Artikelen

Mestafzetovereenkomsten (MAO's), 2002

Aantallen overeenkomsten en hoeveelheden stikstof naar mestleverancier/afnemer, bedrijfstype, partner en provincies.

Cijfers
Artikelen

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie

Gemeenterekeningen; baten, lasten en saldo naar gemeentelijke functie.

Cijfers

Technologiegebieden A-wetenschappen

Arbeidsjaren bij researchinstellingen (A - wetenschappen) naar technologiegebied. Naar researchinstelling.

Cijfers
Publicaties

Mutatiereeks Bodemgebruik 1996-2015

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Cijfers
Artikelen

Niet-bekostigd onderwijs, verdeling naar soorten van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers Soorten van opleidingen

Cijfers

Verbreding op een kwart van de boerderijen

In 2013 waren er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding en sinds 2010 is dit redelijk stabiel....

Artikelen

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies

Cijfers