Zoekresultaten

3667 resultaten voor natuur en milieu
3667 resultaten voor natuur en milieu
Actieve filters (1)

Pagina 4 van 147

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers
Artikelen

Milieu-investeringen

De totale investeringen voor milieubescherming als aandeel van de totale investeringen zijn in 2015 met 73 procent gestegen ten opzichte van 2000.

Overig

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers
Artikelen

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties
Artikelen

Emissie (milieu)

Uitstoot, lozing.

Overig

Milieu-investering

Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar...

Overig

Milieu-uitgaven

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Milieu-efficiëntie

De indicatoren in dit thema richten zich zowel kwantitatief als kwalitatief op de voorraden

Overig

Natuurlijk Kapitaal

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en welzijn op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Overig
Artikelen

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers
Artikelen

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties
Artikelen

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)

Cijfers

Trendberekening boottellingen bruinvis

De trend in het aantal bruinvissen is berekend op basis van tellingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland.

Publicaties

Website Milieu- en NatuurCompendium vernieuwd

Het Milieu- en NatuurCompendium is een zeer complete, online bron van feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland. Op 2 september 2007 is de website geheel vernieuwd.

Artikelen

Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Milieu - economische kerncijfers. Herkomst en bestemming.

Cijfers

Controle implementatie BISI

De juiste berekeningswijze van Benthische Indicator Soorten Index (BISI) en bijbehorende standaardfout worden beschreven en de implementatie ervan gecontroleerd.

Publicaties
Artikelen