Zoekresultaten

3638 resultaten voor natuur en milieu
3638 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 5 van 146

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variabiliteit van alle levende organismen en van de ecosystemen waar ze onderdeel van zijn.

Overig

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die door ecosystemen in Nederland geleverd worden en die bijdragen aan de economie en andere menselijke activiteiten.

Overig

Stijging supermarktomzet voeding met duurzaamheidskeurmerk

In 2021 bedroeg de supermarktomzet aan voeding met een duurzaamheidskeurmerk 22 procent, tegen 19 procent in 2020. In 2013 was 8 procent van de verkochte voeding duurzaam, sinds 2015 neemt dit...

Artikelen

Materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en 2020

In de Materiaalmonitor worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Ecosysteemkwaliteit

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn loof, -naald en gemengde bossen, maar ook areaal in gebruik als bedrijventerrein,...

Overig

Koolstofhuishouding

De koolstofrekeningen geven de voorraden en stromen van koolstof weer in en tussen verschillende reservoirs.

Overig

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Een nieuwe methode voor voetafdrukberekeningen

Dit rapport legt uit waarom de huidige methode toe is aan vervanging. De nieuwe methode en zijn voor- en nadelen worden vervolgens beschreven. De methode wordt gevalideerd met drie tests. Een...

Cijfers

Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken

Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken voor de jaren 2010 t/m 2018 uitgesplitst naar productie- en consumptieperspectieven, CO2 en overige broeikagassen, en vier grondstoftypes.

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Ecologische toestand van oppervlaktewater

Zowel in 2009 als in 2015 voldeed slechts 0,4 procent van de Nederlandse oppervlaktewateren aan de normen

Overig

Energiereserves

De resterende aardgasreserves in de Nederlandse bodem zijn sinds 2000 met bijna 54 procent gedaald.

Overig

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro

De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record.

Artikelen

Rode Lijst Indicator

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna.

Overig

Living Planet Index

De Nederlandse Living Planet Index (LPI) laat over de afgelopen decennia een licht positieve trend zien.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Concentratie nitraat in het bovenste grondwater

De hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater van agrarische zandgronden is de laatste jaren zo veel gedaald

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Bestand bodemgebruik

Over het Bestand Bodemgebruik (BBG) ; een door het CBS gepubliceerde digitale kaart van Nederland. Deze kaart geeft per gebied het dominante bodemgebruik op maaiveldniveau weer.

Overig
Artikelen

Natuurlijke hulpbronnen

De indicatoren in dit thema richten zich zowel kwantitatief als kwalitatief op de voorraden

Overig