Zoekresultaten

3727 resultaten voor natuur en milieu
3727 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 145 van 150

Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).

Cijfers

Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012

Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties

Productiestructuur per regio, naar SBI'93

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, belasting, subsidie, exploitatie overschot en arbeidsvolume werknemers .

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, mei 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen, 1997-2004

Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen en de bijbehorende steekproefaantallen.

Cijfers

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Publicaties

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV

Cijfers

Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen 2001-2012

Financiële positie (balansstanden,financiële transacties, en overige mutaties) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

Internationale handel en doorvoer; goederenhoofdstukken, 2007-2017

Internationale handel, transport, doorvoer Werelddelen, goederenhoofdstukken, type stroom, waarde en gewicht

Cijfers

Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Motorvoertuigen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, brandstof - soort, model, gewicht) en van de eigenaar (provincie en leeftijd).

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2007

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, ketenintegratie, Automated Data Exchange naar bedrijfsgrootte/-tak

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte

Cijfers

Bbp, prod. en best; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Economische sectoren

Cijfers

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000-2005

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; Sociaal domein; diverse peildata; regio 2017

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2017

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopn.; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen en gemid - delde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-ind. VTV

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA)

Cijfers