Zoekresultaten

4408 resultaten voor natura2000
4408 resultaten voor natura2000

Pagina 1 van 177

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2021

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Aflevering 6: Van plankgasboer tot hobbyboer

In de 6e aflevering van Cijfers voor iedereen gaat Liesbeth Staats in gesprek met Cor Pierik landbouweconoom en woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor boerenzaken. Een gesprek...

Artikelen

Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018

Trends in biodiversiteit van bodemdieren in de Voordelta in 2004-2018 met behulp van Multi-Species Indicatoren (MSI).

Cijfers

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2012

Jaarlijks worden de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in een rapportage beoordeeld op hun kwaliteit. Die kwaliteit wordt in eerste instantie bepaald door de mate waarin de...

Publicaties

Onderzoek naar stikstofcrisis wint CBS-Tegel voor datajournalistiek

De CBS-Tegel voor de datajournalistiek gaat dit jaar naar Adrian Estrada, Felix Voogt en Evert de Vos voor hun diepgravend onderzoek naar vervuilende boerderijen die relatief sterk bijdragen aan de...

Artikelen

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Publicaties

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Publicaties

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1998

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer der Staten - Generaal Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling

Cijfers

Activiteiten, sport en blessures 1996/1997

Activiteiten, sport en blessures 1996/1997; activiteiten door sport en beweging, deelname aan sport, duur lichamelijke activiteiten

Cijfers

Gebieden in Nederland 2001

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten Gemeenten, regionale en categorale indelingen van gemeenten

Cijfers

Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl, per regio Gemiddelde over de periode

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1998

Bevolking per 4 - cijferig postcode naar leeftijd en geslacht Allochten, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Ongevallen in Nederland - persoonskenmerken - 1997/1998

Ongevallen in Nederland; persoonskenmerken. Slachtoffers acute, prevalente en geleidelijk ontstane letsel(s),

Cijfers

Prijsindexcijfers landbouw 1990=100, 1990, 1995-1998

Prijsindex afzet en verbruik land - en tuinbouw. Per goederenhoofdgroep en per goederengroep.

Cijfers

Beteelde oppervlakte per provincie, groenten open grond

Totale oppervlakte en oppervlakte op contractteelt. Per groente en per provincie.

Cijfers

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2000

Bevolking per 4 - cijferig postcode Leeftijd en geslacht, allochtonen, huishoudens en lokalisering postcode

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1982

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers