Zoekresultaten

556 resultaten voor nationaliteit
556 resultaten voor nationaliteit

Pagina 5 van 23

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig

Bezoekers die met het vliegtuig aankomen op Bonaire, St. Eustatius of Saba

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari 1996-2019

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio

Cijfers

Huishoudens met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014

Deze tabel bevat informatie over algemene bijstand aan EU-burgers en is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.

Cijfers

Personen met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014

Deze tabel geeft de 10 meest voorkomende nationaliteiten weer die voorkomen onder ontvangers van algemene bijstand.

Cijfers

Inwoners met Oost-Europese nationaliteit maken weinig gebruik van bijstand en WW

In de afgelopen jaren is het aantal inwoners uit een van de Oost-Europese EU-landen snel toegenomen. Het aandeel dat in de bijstand en de WW zit, is echter relatief klein.

Artikelen

Hoe is de onderzochte doelgroep van de ‘ingezoomde’ Barometer gedefinieerd?

Antwoord op vraag Hoe is de populatie van de ‘ingezoomde’ Barometer gedefinieerd?

FAQ's

Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022

Arbeidsmarktpositie van Oekraïense vluchtelingen, 1 juli 2022

Cijfers

Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022

Demografische kenmerken van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 in Nederland wonen.

Cijfers

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, november 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei

Cijfers

Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen in het derde kwartaal van 2022 aan personen die vanuit Oekraïne in Nederland gevestigd zijn tussen 24 februari en 30...

Cijfers

Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken

Cijfers
Overig
Overig

Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers