Zoekresultaten

557 resultaten voor nationaliteit
557 resultaten voor nationaliteit

Pagina 2 van 23

Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Aantoonbaar vertrek Nationaliteit

Cijfers

CBS zet in op diversiteit en inclusie personeel

Bij het CBS werkt een grote diversiteit aan personeel: mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen.

Artikelen

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.

Cijfers

Derdelanders; verplichting tot vertrek

Derdelanders die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven Derdelanders die terugkeerbesluit hebben ontvangen, nationaliteit

Cijfers

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021

Aantal studenten woonachtig in Zwolle in 2019-2021 uitgesplitst naar wijk, nationaliteit, woonsituatie, studiesituatie en woningvoorraad.

Cijfers

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

In 2021 zei 11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld

Artikelen

Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland

Van de mensen met een Syrische of Eritrese nationaliteit die in 2015 asiel aanvroegen in Nederland, woonden ruim 9 op de 10 eind juni 2021 zelfstandig in een Nederlandse gemeente.

Artikelen

Internationaal Baccalaureaat (IB)

Internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse vwo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in...

Overig

Engelse Stroom

Engels en Nederlandstalig internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een...

Overig

Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Dashboard met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Aandacht voor migratiemotief, migratieregeling, naturalisatie, nationaliteit,...

Cijfers

Begin juli had ruim een derde van de Oekraïense vluchtelingen werk

Van de ruim 50 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 juli 2022 in Nederland verbleven, had 35 procent betaald werk.

Artikelen

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

23 duizend startende ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit

Een op de zes nieuwe bedrijven in Nederland werd in 2014 opgericht door iemand met tenminste één niet-Nederlandse nationaliteit.

Artikelen

Saldo nationaliteitswijzigingen

Het aantal inwoners van Nederland dat de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen anders dan door geboorte min het aantal inwoners van Nederland dat de Nederlandse nationaliteit heeft verloren anders...

Overig

Nederlanderschap

De Nederlandse nationaliteit.

Overig

Verkrijging Nederlanderschap

In het bezit komen van de Nederlandse nationaliteit door erkenning, adoptie, optie en naturalisatie (zelfstandig of medenaturalisatie).

Overig

Nederlander

Persoon met Nederlandse nationaliteit.

Overig

Nationaliteitswijziging

Verandering van de nationaliteit (staatsburgerschap).

Overig

Niet-Nederlander

Persoon die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.

Overig

Derdelander

Persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Overig

Verlies Nederlanderschap

Intrekking of afstand doen van de Nederlandse nationaliteit.

Overig

Zelfstandige naturalisatie

Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan meerderjarige niet-Nederlanders.

Overig

Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overig