Zoekresultaten

4712 resultaten voor nationaal vermogen
4712 resultaten voor nationaal vermogen
Actieve filters (1)

Pagina 174 van 189

Landbouw; economische omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio, 2000-2009

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang naar hoofdbedrijfstype, omvangsklasse, regio en periode.

Cijfers

Research en development; uitgaven en personeel, regio; 2011-2016

R&D-uitgaven met eigen personeel en arbeidsjaren van bedrijven, instellingen en hoger onderwijs naar landsdelen en provincies

Cijfers

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Artikelen

Research en development; instellingen, bedrijfsomvang 2002 - 2012

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal instellingen met eigen R&D Bedrijfsomvang, instellingen

Cijfers

Prognose-intervallen van de allochtone bevolking, 2005-2050

Tweederde en 95% prognose - interval van 1e en 2e generatie allochtonen naar herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding

Over onderzoek Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding

Overig

Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Bestedingen in Nederland aan recreatie en toerisme naar bestedingspatroon en reisduur.

Cijfers

Met het oog op de arbeider

Definitief gevormd in jaren van economische crisis, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, is de CCS, en vanaf 1899 het CBS, vooral bezig geweest met het maken van sociale statistieken.

Overig

Weidegang van melkvee; weidegebied 1997-2015

Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.

Cijfers

Hoe groot is onze broeikasgasuitstoot?

In 2021 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 168 megaton CO2-equivalent. Dit is 1,5 procent hoger dan in 2020 en 24 procent lager dan in 1990. Eén megaton CO2-equivalent staat voor de...

Overig

Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Alle bedrijven in de industrie naar SBI en grootteklasse.

Cijfers

Allochtonen en autochtonen per 1 januari, 2005-2050

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.

Cijfers

Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2005-2050

Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht en herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Allochtonen naar land van afkomst, 2000-2050

Allochtonen, 1e en 2e generatie en niet - westers en westerse allochtonen.

Cijfers

Mineralen in de landbouw, 1970-2012*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoer van reisverkeersdiensten

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.

Cijfers

Allochtonen en autochtonen per 1 januari, 2003-2050

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e generatie niet - westerse en westerse allochtonen.

Cijfers

Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2003-2050

Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht en herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Uitleenbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Winst - en verliesrekening, omzetspecificatie, personeelskosten, bedrijfslasten, werkzame personen en investeringen per omzetklasse.

Cijfers

Gem. inkomen personen(52 wk. ink.) migratieachtergrond, na revisie, 2001

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie,2002

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Kerncijfers provinciemonitor

Gemeentelijke herindelingen, bevolking, wonen, financiën, oppervlakte en verkeer en vervoer op provinciaal niveau.

Cijfers

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Gem.ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, na revisie,2001

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers