Zoekresultaten

692 resultaten voor mobiele telefoondata
692 resultaten voor mobiele telefoondata

Pagina 1 van 28

Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie

stukken over Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie

Overig

Bewegingen meten met anonieme telefoondata

Grote steden in Nederland hebben regelmatig problemen met plots toenemende drukte in de stad. Dit heeft gevolgen voor zaken als mobiliteit, veiligheid, rampenbestrijding en toerisme

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Luchtverontreiniging, emissies en mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Cijfers

Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata

Mobile Phone Meta-Data, Mobiele telefoniedata, Pilot mobiele telefonie, toerisme, privacy, telecomwet

Publicaties

Wat is het mobiele data verbruik?

Veelgestelde vragen over CBS Verplaatsingen

FAQ's

Mobiele telefonie

GSM-netwerkgegevens zijn een relatief nieuwe “big data” bron. Daarbij gaat het om gegevens over onder meer locatie, tijdstip en type dataverkeer, die door telecom providers worden opgeslagen bij de...

Overig

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een...

Artikelen

Methodenrapport voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen

Het rapport beschrijft de methoden die worden gevolgd bij de schatting van de emissies door mobiele bronnen in Nederland. Een groot deel van de benodigde invoergegevens die aan de berekeningen ten...

Overig

Op weg naar motieven voor mobiliteit

Beschrijving beta-product motieven voor mobiliteit.

Overig

Europese landen samen aan de slag met big data

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Overig

Statement pilot T-Mobile en CBS

Statement over pilot T-Mobile en CBS met mobiele telefoniedata

Overig

CBS zet vervolgstap in automatisering prijswaarneming voor CPI

Om de inflatie vast te stellen verzamelt het CBS maandelijks de prijzen van een groot aantal goederen en diensten.

Artikelen

Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021

Nederland exporteerde in 2021 voor bijna 3,5 miljard euro aan goederen naar Estland, Letland en Litouwen. De export naar de Baltische landen is daarmee ongeveer half zo groot als de export naar...

Artikelen

Oude mobieltjes, laptops en tablets verdwijnen in la of doos op zolder

uim de helft van de Nederlanders van 16 jaar of ouder gaf in 2022 aan hun oude mobieltjes thuis te bewaren, ruim 10 procent levert ze in voor recycling.

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Maatschappelijke vraagstukken centraal op seminar

Op het seminar, georganiseerd door het Center for Big Data Statistics, werd ingegaan op hoe datagedreven besturen mogelijk is met big data.

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Mobiel bellen goedkoper, vast bellen duurder

De prijzen voor het gebruik van de mobiele telefoon zijn in vergelijking met januari 2010 met meer dan 20 procent gedaald. Het bellen met de analoge vaste lijn werd in diezelfde periode ruim 25...

Artikelen

Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers.

Artikelen

Europese landen samen aan de slag met big data

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Artikelen

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

Communicatiekosten

De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten en dergelijke.

Overig

Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe.

Artikelen

Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Internettoegang, internetgebruik, internetactiviteiten leeftijd, inkomen, opleiding

Cijfers