Zoekresultaten

949 resultaten voor minderjarige verdachte
949 resultaten voor minderjarige verdachte

Pagina 1 van 38

Minderjarige verdachte

Verdachte natuurlijke persoon die ten tijde van het plegen van het delict minimaal 12 jaar maar nog geen 18 jaar was.

Overig
Overig

Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021

Deze publicatie bevat gegevens over het type woning en het type eigendom van woningen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar, uitgesplitst naar type huishouden, stedelijkheid, en gemeente, en...

Cijfers

Gedaagde

Degene die door een aanklagende partij (in het strafrecht door het Openbaar Ministerie; in het burgerlijk recht door een wederpartij) in een rechtszaak is betrokken en die wordt opgeroepen om voor de...

Overig

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-nov 2022

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2019 tot en met november 2022, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Analyse naar verdachten en slachtoffers van vuurwapencriminaliteit

Innovatief traject voor het in kaart brengen van geregistreerde vuurwapenincidenten, ook buiten de incidenten die officieel als zodanig zijn geregistreerd.

Overig

Enkelsoortige verdachte

Verdachte die in het peiljaar één of meer misdrijven heeft gepleegd die tot dezelfde categorie horen.

Overig

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Veelpleger

Minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, of meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 10 processen-verbaal van...

Overig

Minderjarig

Jonger dan achttien jaar. .

Overig

Meerpleger

Minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie, in zijn of haar totale criminele carrière, 2 tot en met 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, of meerderjarige verdachte van misdrijven...

Overig

Alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV)

Minderjarige persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Overig

Eenoudergezin met minimaal een minderjarig kind

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met ten minste één minderjarig thuiswonend kind, zonder verdere overige leden.

Overig

Verdachte

Vóór het begin van de vervolging is het degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de...

Overig

Paar met minimaal een minderjarig kind

Particulier huishouden bestaande uit een paar met ten minste één minderjarig thuiswonend kind, zonder verdere overige leden.

Overig

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar migratieachtergrond, generatie, migratieachtergrond, leeftijd en geslacht.

Cijfers
Overig
Overig
Overig

Tweesoortige verdachte

Verdachte die in het peiljaar misdrijven heeft gepleegd die tot twee verschillende categorieën horen.

Overig

Soort verdachte

Onderscheid van verdachten naar soort persoon (rechtspersoon of natuurlijk persoon) en geslacht.

Overig