Zoekresultaten

24 resultaten voor milieusubsidies
24 resultaten voor milieusubsidies

Milieuoverdrachten en subsidies

Milieusubsidies door de overheid stegen van 764 in 2005 en 1.158 in 2010 tot 1.018 miljoen euro in 2015

Overig

Hoe zijn milieu en economie verbonden?

Milieu en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economische groei kan ten koste gaan van het milieu door bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en het verlies aan milieukwaliteit.

Overig

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers
Overig

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers
Overig
Overig

Einde daling milieulasten bedrijven

Bedrijven hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Dankzij milieusubsidies waren de milieulasten van bedrijven de laatste jaren niet...

Artikelen

Milieukosten van de landbouw, 1990-2007

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak

De milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie is verder verbeterd: bij een gelijke of hogere economische productie en groei is er relatief minder vervuiling. Het belastingstelsel is echter niet...

Artikelen
Artikelen

Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van milieubeheer Totaal, per sector en milieudomeinen

Cijfers

Bedrijven investeren fors meer in milieu

In 2008 hebben Nederlandse bedrijven 765 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 75 procent meer dan in 2007. De energiesector was met 535 miljoen euro de grootste investeerder in...

Artikelen
Artikelen

Milieubelastingen brengen bijna 24 miljard euro op

De overheid incasseerde in 2014 23,9 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen. Huishoudens betaalden van elke euro van deze belastinginkomsten 66 eurocent.

Artikelen

Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Groene beleidsinstrumenten

Om de economische ontwikkeling te stimuleren in een richting van groene groei kan de overheid kiezen tussen verschillende beleidsinstrumenten zoals groene belastingen, milieusubsidies en...

Overig

Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Kosten en financiering van milieubeheer. Totaal, per sector en milieucompartiment.

Cijfers

Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden

Het aandeel van de milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten was in 2019 kleiner dan in 2009. Het principe “de vervuiler betaalt” blijkt in de praktijk lang niet altijd op te...

Publicaties

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers