Zoekresultaten

7118 resultaten voor milieusectoren
7118 resultaten voor milieusectoren

Pagina 1 van 285

Toegevoegde waarde milieusector

De bijdrage van de milieusector aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is gestegen

Overig

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer

Cijfers

Werkgelegenheid in de milieusector

De werkgelegenheid in de milieusector ten opzichte van de totale Nederlandse werkgelegenheid is gestegen van 1,8 procent in 2001 tot 2,0 procent in 2015.

Overig

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Werkomgeving, ICT-veiligheid, toegang en gebruik internet, milieu Bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2022

Werkomgeving, ICT-veiligheid, toegang en gebruik internet, milieu Bedrijfstak

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, robotica, milieu, online vergaderen, Artificial Intelligence,Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, robotica, online vergaderen, Artificial Intelligence, milieu, Bedrijfstak

Cijfers

Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen

De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 22,3 miljard euro in 2021, ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Bijlage Milieu-uitgaven verslagperiode 2022

Veel gestelde vragen over Milieu uitgaven

FAQ's

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

ICT-personeel, Internet, ICT-veiligheid, e-commerce, online vergaderen, milieu, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Hoe zijn milieu en economie verbonden?

Milieu en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economische groei kan ten koste gaan van het milieu door bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en het verlies aan milieukwaliteit.

Overig

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo per sector en niveau Leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

kapitaalgoederenvoorraad; volumeverandering SBI 2008, institutionele sectoren, type kapitaalgoed

Cijfers

Milieu-uitgaven

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers

Sector zorg en welzijn (AZW-programma) en bedrijfstak Q Gezondheids- en welzijnszorg (CBS)

Op het reguliere CBS StatLine publiceert het CBS cijfers over de arbeidsmarkt zoals banen, werkgelegenheid, verzuim, en vacatures per bedrijfstak.

Overig

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Milieu-investeringen

De totale investeringen voor milieubescherming als aandeel van de totale investeringen zijn in 2015 met 73 procent gestegen ten opzichte van 2000.

Overig

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig
Overig