Zoekresultaten

19 resultaten voor milieuproblematiek
19 resultaten voor milieuproblematiek

Milieuvoetafdruk van Nederlander licht toegenomen

De gemiddelde broeikasgasvoetafdruk per Nederlander toe nam toe van 15,1 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2017 naar 15,8 ton in 2018. Tussen 2008 en 2016 daalde deze nog. Het verbruik van...

Artikelen

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

Milieu

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om het milieu? Schone lucht, schoon water, schone grond en voldoende gezonde...

Overig

SDG 11.2 Leefomgeving

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. In SDG 11.2 gaat het om de omgeving waarin gewoond en geleefd wordt. Het is erop gericht de...

Overig

Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Beleidsscenario's van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

Bevolkingskrimp wordt in de toekomst een belangrijk fenomeen. Bij aanhoudende economische tegenwind zal de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang blijven staan. Bij duurzame economische...

Artikelen

Emissieregistratie levert eenduidige cijfers op

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

CBS-prijs voor journalistiek talent Timo Nijssen

Het CBS hecht zeer aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving.

Artikelen

Economische groei uitgelegd

In deze video legt Peter Hein van Mulligen uit wat het begrip economische groei inhoudt, hoe het berekend wordt, waarom het belangrijk is, maar ook wat de beperkingen zijn.

Video's

Nederlandse economie steeds groener

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie lieten er vijf een verbetering zien. Zo wordt de Nederlandse...

Artikelen

Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)

Dit rapport meet voortgang in de eerst vijf jaar van de 17 SDG's (2016-2020) en inventariseert het daarbij in Nederland gevoerde beleid (monitoring en reflectie).

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang in Nederland m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Publicaties