Zoekresultaten

34 resultaten voor milieumaatregel
34 resultaten voor milieumaatregel
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 2

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Milieumaatregel

Maatregel met het primaire motief om de belasting van het milieu te verminderen.

Overig
Artikelen

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Cijfers

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieukosten van de landbouw, 1990-2007

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Nettomilieulasten

De som van de jaarlijkse netto kosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en...

Overig

Milieubelastingen brengen ruim 25 miljard euro op

De overheid heeft 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen ontvangen in 2016.

Artikelen

Verspreiding bospaddenstoelen toegenomen

Uit nieuwe analyses blijkt dat sinds het midden van de jaren negentig bospaddenstoelen in aantal toenemen.

Artikelen
Artikelen

CBS brengt 420 diersoorten in kaart dankzij nieuwe rekentechnieken

Dit jaar werd op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor het eerst een Living Planet Index van Nederland gelanceerd: een overzicht van de trends in Nederlandse diersoorten. CBS werd...

Artikelen

Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van milieubeheer Totaal, per sector en milieudomeinen

Cijfers

Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak

De milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie is verder verbeterd: bij een gelijke of hogere economische productie en groei is er relatief minder vervuiling. Het belastingstelsel is echter niet...

Artikelen

Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Kosten en financiering van milieubeheer. Totaal, per sector en milieucompartiment.

Cijfers

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Groene belastingen

Heffingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs.

Overig

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen Betalingsplichtigen

Cijfers
Overig

Kosten en financiering van het milieubeheer, 1985-2013

Kosten en financiering van milieubeheer Totaal, per sector en milieucompartiment

Cijfers