Zoekresultaten

57 resultaten voor migratiemotief
57 resultaten voor migratiemotief

Pagina 3 van 3

Polen vaker werkzaam dan autochtone Nederlanders

Een groter percentage van de Polen in de arbeidzame leeftijd (15-74 jaar) in Nederland heeft werk dan de autochtonen: 71 tegen 68 procent. Daarbij speelt een rol dat de hier woonachtige Polen...

Artikelen

Niet-Nederlandse immigranten: belangrijkste inkomstenbron, geboorteland

Niet - Nederlandse immigranten van 15 tot 65 jaar naar belangrijkste inkomstenbron, geboorteland, jaar van vestiging en geslacht

Cijfers

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

De verschillen in vertrouwen tussen migranten en de groep met een Nederlandse achtergrond, en tussen de eerste en tweede generatie migranten zijn tussen 2012 en 2019 kleiner geworden.

Publicaties

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Publicaties

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2020, tweede kwartaal, thema China

Nederland en China zijn verweven ten aanzien van de handel, investeringen, exportverdiensten, Chinese werknemers en studenten. China is één van Nederlands grootste handelspartners.

Publicaties