Zoekresultaten

4388 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid
4388 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid

Pagina 5 van 176

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.

Overig

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zorgen al geruime tijd voor bezorgdheid bij huishoudens.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, GWU

Cijfers

Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021

Deze tabellenset beschrijft voor vrouwelijke werknemers in de overgang in 2021 in welke mate overgangsklachten van invloed zijn op het werk, of zij dit bespreken en of zij behoefte hebben aan meer...

Cijfers

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar).

Overig

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.

Cijfers

Welvaart van personen; kerncijfers

Persoonlijk en gestandaardiseerd inkomen, koopkrachtontwikkeling Geslacht, leeftijd, herkomst en personen met laag inkomen

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Gemeente Op Maat

Overzichtspagina van Gemeente Op Maat

Overig

CBS op maat

Overzichtspagina van CBS op maat

Overig

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.

Cijfers

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers
Overig

Werkloosheidsuitkering

Een uitkering krachtens één of meer van de volgende regelingen: - de Werkloosheidswet (WW) - de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV) - de Rijksgroepregeling werkloze werknemers (Rww) - de Wet...

Overig

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Bedrijfsopleidingen deelname uren uitgaven Totaal tijdreeks

Cijfers

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Maatschap

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, maten genoemd, een bedrijf voeren. Er is geen van het privévermogen afgescheiden zakelijk vermogen (“afgescheiden...

Overig

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 1987-2003

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2004

Artikelen

Uitkeringen sociale voorziening in geld

Uitkeringen betaald door de overheid die aan huishoudens worden toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het...

Overig

Achtergronden van CBS-onderzoek naar energieprijzen

De energieprijzen stijgen en de prijsstijging die in Nederland gemeten wordt is één van de hoogste in Europa.

Artikelen