Zoekresultaten

4374 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid
4374 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid

Pagina 3 van 175

Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen naar regio, 1998-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen regionaal Geslacht, leeftijd, regio's

Cijfers

Meer of minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?

Ooit dreigden er 1 miljoen mensen te zijn met een WAO-uitkering. Hoe is het momenteel met het aantal arbeidsongeschikten? Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting bij de cijfers.

Video's

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uitkeringen na schoolverlaten Persoonskenmerken, uitkeringen na schoolverlaten

Cijfers

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Cijfers

Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Overig

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, studierichting, op peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment

Cijfers

Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.

Cijfers

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: lichte afname arbeidsongeschiktheid

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zwakt af

In augustus 2011 zijn 825 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Cijfers

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes

Aototpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met één of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1999-2021

Overig

Waar zijn de inkomens het hoogst?

De sociaal-economische situatie en het inkomen van mensen in krimpregio’s is relatief ongunstig, vooral in het noorden van het land

Overig

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Samenloop bij uitkeringen

Situatie waarbij een persoon tegelijkertijd verschillende uitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een bijstandsuitkering.

Overig

WW stijgt minder snel, arbeidsongeschiktheid gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw toegenomen en lag eind maart op 311 duizend. Het tempo waarmee de WW groeit, neemt echter af. Het aantal bijstandsuitkeringen...

Artikelen