Zoekresultaten

4371 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid
4371 resultaten voor mate van arbeidsongeschiktheid

Pagina 2 van 175

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Cijfers

Inflatie daalt op Bonaire, blijft stabiel op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 12,2 procent.

Artikelen

Trek uit de Randstad blijft toenemen

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht.

Artikelen

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt licht

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald

Artikelen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 60 duizend gedaald

In 2005 is het aantal uitkeringen van de belangrijkste sociale zekerheids­regelingen gedaald. Het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde in 2005 met ruim 60 duizend uitkeringen. Het...

Artikelen

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zorgen al geruime tijd voor bezorgdheid bij huishoudens.

Artikelen

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zorgen al geruime tijd voor bezorgdheid bij huishoudens.

Artikelen
Cijfers

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Dit artikel gaat over de sociaaleconomische situatie van sociaal uitgesloten en niet uitgesloten mensen vijf en tien jaar voor enquêtejaar 2018 en vijf en tien jaar na enquêtejaar 2010. De gekgevens...

Publicaties

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet per 31 december Medische oorzaak, mate van AO, WSW-indicatie, UWV-bedrijfssector

Cijfers

Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen per maand, 2010-2015

Aantal AO-uitkeringen per maand Geslacht, leeftijd, herkomst, mate ao, diagnose, periode

Cijfers

Arbeidsongeschiktheid en sterfte, 2006-2016

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Cijfers

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers
Cijfers

Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in- en uitstroom Geslacht, leeftijd, AO-wetten

Cijfers

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021

Tabellen met aantal uitkeringen Tozo levensonderhoud en aantal Tozo bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen inclusief beginschuld, saldoschuld en mate van terugvordering voor...

Cijfers

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties
Artikelen

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2022

Cijfers