Zoekresultaten

3562 resultaten voor lokale belastingen
3562 resultaten voor lokale belastingen

Pagina 5 van 143

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Banen, arbeidsvolume, bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten naar werkgelegenheid

Cijfers

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Lokale heffingen; particuliere huishoudens, 2006-2013

Lokale heffingen, bedragen en druk op inkomen Inkomensgroepen, voornaamste inkomensbron, leeftijd hoofdkostwinner

Cijfers

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsrekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld. Waterschapsheffingen.

Cijfers

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers baten en lasten, verhuur ligplaatsen, lonen, huisvestingskosten

Cijfers

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de belasting- en premie-inkomsten en de overdrachtsbelasting in 2021.

Publicaties

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

Schulden van financiële instellingen en overige (verlies- of winstgevende ) instellingen per subsector van de overheid met de meeste zeggenschap.

Cijfers
FAQ's

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inomensverdeling per provincie

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Industrie, bouw, handel en horeca, transport en zakelijke diensten

Cijfers

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent

In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012.

Artikelen

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.

Cijfers

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

Eenmalige en standaard garanties, kapitaalgoederenvoorraad buiten balans, publiek-private samenwerkingsverbanden, overheidsectoren.

Cijfers

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009.

Artikelen

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,1 procent

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013.

Artikelen