Zoekresultaten

364 resultaten voor lengte
364 resultaten voor lengte
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 15

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Lengte van spoorwegen

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse spoorwegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar het aantal sporen en de aanwezigheid van een elektrische bovenleiding.

Overig
Overig

Lengte van wegen

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse wegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar beheerder en soort rijbaan.

Overig

Lengte van fietspaden

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse fietsnetwerk. Onderscheid wordt gemaakt naar fietswegkenmerken.

Overig

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom per gemeente naar wegeigenaar en naar maximum snelheid over het jaar 2019.

Cijfers
Artikelen

Lengte van fietspaden naar wegtype, 2019

Lengte van fietspaden naar wegtype, 2019

Cijfers

Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie

Vaarwegkarakter, beheerder, economisch belang, recreatietoervaartklasse en bevaarbaarheid naar provincie

Cijfers

Adopties naar lengte van de procedure

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.

Cijfers

Lengte en gewicht Ned. bevolking naar leeftijd en geslacht, 1998/2000

Lengte en gewicht Nederlandse bevolking Naar leeftijd

Cijfers

Lange Nederlanders

Mannen van 20 jaar of ouder waren in 2018 gemiddeld 1,81 meter, vrouwen 1,67 meter. De gemiddelde lengte is voor mannen sinds 1981 met 3,8 centimeter toegenomen en voor vrouwen met 1,5 centimeter....

Video's

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet)-EU

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits, afdeling VIII-XV) en (niet-)EU.

Cijfers

Leefstijl; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Roken, alcoholconsumptie, overgewicht, drugs Leeftijd, geslacht, inkomen, onderwijsniveau

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.

Cijfers

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), landen

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling VIII-XV) en landen.

Cijfers

Goederensoorten naar land; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; hout, textiel, edelstenen en metaal.

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2022)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Gezondheidsbeleving, lichaamslengte, overgewicht, gezondheidsklachten, beperkingen, psycho - sociale klachten naar geslacht, verzekeringsvorm,

Cijfers

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, welvaart

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.

Cijfers

Goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie.

Cijfers