Zoekresultaten

350 resultaten voor lengte
350 resultaten voor lengte

Pagina 1 van 14

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of...

Cijfers

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers

Lengte van spoorwegen

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse spoorwegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar het aantal sporen en de aanwezigheid van een elektrische bovenleiding.

Overig
Overig

Lengte van wegen

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse wegennet. Onderscheid wordt gemaakt naar beheerder en soort rijbaan.

Overig

Lichaamslengte

Tabellen bij het artikel over de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn (1930–2021). Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie.

Cijfers

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente

Cijfers

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, lengte en gewicht, anticonceptiepil Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Lichaamsgroei 1981–2018: recent vooral gewichtstoename

Mannen zijn in 2018 bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. Dit lengteverschil is sinds 1981 met 2,3 centimeter toegenomen

Artikelen

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie

Cijfers

Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn. Betreft de periode 1930 tot 2021. Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie. Tevens...

Publicaties

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Nederlanders korter, maar nog steeds lang

Nederlandse mannen van 19 jaar zijn in 2020 gemiddeld 182,9 cm lang, 19-jarige vrouwen meten 169,3 cm. De mannen die zijn geboren in 2001 werden gemiddeld 1 cm kleiner dan de generatie uit 1980,...

Artikelen

Weglengte

Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.

Overig
Artikelen

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan...

Artikelen

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico

In 2021 had de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgewicht. Overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas) en diabetes komen meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de...

Artikelen

Vaker diabetes bij mensen met obesitas

Mensen met obesitas melden veel vaker dat ze diabetes type 2 hebben dan mensen zonder obesitas: 13 tegenover 3 procent.

Artikelen

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.

Cijfers

Innovatief onderzoek naar vliegroutes van drones met CBS-data

Ze zijn niet meer uit het luchtruim weg te denken: onbemande luchtvaartuigen, ook wel drones genoemd.

Artikelen

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom

Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom per gemeente naar wegeigenaar en naar maximum snelheid over het jaar 2019.

Cijfers