Zoekresultaten

21478 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
21478 resultaten voor legacy-Trends in Nederland

Pagina 5 van 860

Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Levendgeborenen naar leeftijd moeder, rangnummer, burgerlijke staat Caribisch Nederland

Cijfers

Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?

Aantal personenauto's in Nederland naar brandstofsoort, soort bezit, leeftijd voertuig en leeftijd eigenaar

Overig

Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland

Pivamigratiebus: Migratiekenmerken van Caribisch Nederland ingeschreven personen, gecoördineerd, 2009-2021

Overig

Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse luchthavens?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd via de Nederlandse luchthavens

Overig

Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019.

Artikelen

Monitor Brede Welvaart en SDG's Caribisch Nederland 2022

In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld...

Dashboards

Nederland in cijfers 2022

Nederland in cijfers; dé jaarlijkse publicatie van het CBS waarin 36 infographics antwoord geven op uiteenlopende vragen over Nederland.

Video's

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

Prognose van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, voor de jaren 2022-2050.

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2021

Hernieuwbare energie is al jaren een speerpunt in het Nederlandse energiebeleid. Uit dit speerpunt is een jaarlijkse rapportage voortgekomen over hernieuwbare energie in Nederland.

Publicaties

Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2022 (t/m juni)

Overig

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Cijfers

Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021

Deze publicatie bevat informatie over immigratie naar en emigratie van Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, geslacht en geboorteland

Cijfers

Hoeveel motorfietsen zijn er in Nederland?

Aantal motorfietsen in Nederland naar leeftijd motorfiets, leeftijd eigenaar en provincie

Overig

Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland

Deze tabel bevat de diesel en scheepsdiesel voorraden in Nederland op wekelijkse basis.

Cijfers

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers
Overig

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Type woning, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020

Relatieve specialisatie Nederlandse industrie ten opzichte van de rest van de wereld, 2020.

Cijfers

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig

Scale-ups in Nederland, 2010-2021

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 20% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het...

Cijfers

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht, milieurekeningen, broeikasgassen, klimaatverandering luchtvervuiling, CO2, luchtverontreiniging, fijnstof, luchtemissies

Cijfers

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

Cijfers

Hoeveel vliegbewegingen zijn er van en naar Nederland?

Aantal vliegbewegingen naar Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam the Haque Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport

Overig

Hoeveel zware vrachtvoertuigen zijn er in Nederland?

Aantal vrachtvoertuigen in Nederland naar soort, leeftijd voertuig en branche waarin ze het vaakst worden gebruikt

Overig