Zoekresultaten

21479 resultaten voor legacy-Trends in Nederland
21479 resultaten voor legacy-Trends in Nederland

Pagina 3 van 860

Hoeveel fietsen inwoners van Nederland?

Gebruik van de fiets door inwoners van Nederland

Overig

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Gebieden in Nederland 2023

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2023 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Woon Onderzoek Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Reeks 'Hernieuwbare energie in Nederland'

Over hernieuwbare energie in Nederland

Overig
Overig

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte

Cijfers

Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Afgelegde kilometers door personenauto's, vrachtauto's, bussen en bestelauto's

Overig

Caribisch Nederland

Cijfers over Caribisch Nederland

Overig

Herkomstland van werknemers in Nederland

Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021

Cijfers

Nederland regionaal

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema arbeid en sociale zekerheid

Overig

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2023

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2022.

Publicaties

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)

Cijfers

Nederland in Beeld

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Seksuele Gezondheid in Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland 2020-2021

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties