Zoekresultaten

3025 resultaten voor legacy-Milieurekeningen
3025 resultaten voor legacy-Milieurekeningen

Pagina 5 van 121

Jaarverslag 2011

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen die op dit moment bij het CBS plaatsvinden. Naast statistisch inhoudelijke...

Overig

Jaarverslag 2012

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen die op dit moment bij het CBS plaatsvinden. Naast statistisch inhoudelijke...

Overig

Jaarverslag 2009

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen die op dit moment bij het CBS plaatsvinden. Naast statistisch inhoudelijke...

Overig

Jaarverslag 2010

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen die op dit moment bij het CBS plaatsvinden. Naast statistisch inhoudelijke...

Overig

Jaarverslag 2013

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen die op dit moment bij het CBS plaatsvinden. Naast statistisch inhoudelijke...

Overig

Jaarplan 2015

Met dit jaarplan blikt CBS vooruit op de verwachte activiteiten en resultaten in 2015. Het jaarplan bevat een beschrijving van belangrijke statistische producten die in 2015 worden gerealiseerd....

Overig

Statistics that count

In 2000 Statistics Netherlands went through a major reorganisation, rejuvenating itself in the process. This paper outlines the strategy that Statistics Netherlands will pursue in the next few years....

Overig

Cijfers op gemeentelijk en regionaal niveau

Nederland regionaal, Cijfers op gemeentelijk niveau

Overig

CBS jaarplan 2013

Dit jaarplan is het laatste dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2013 is het CBS dé leverancier van...

Overig

NUTS, regionale indeling voor Europese statistieken

De NUTS is de regionale indeling van het Europese statistiekbureau Eurostat

Overig
Overig

Strategic multi-annual programme 2014-2018

This Strategic multi-annual programme presents Statistics Netherlands’ ambitions for the 2014-2018 period. Users are satisfied with the present range of available statistics: partly as a result of...

Overig
Overig
Overig
Overig
Overig
Overig

Jaarplan CBS 2006

Het CBS jaarplan 2006 bevat de voornemens voor 2006, en vormt de derde jaarschijf van het Meerjarenprogramma 2004-2008.

Overig

Jaarplan 2007

Het CBS jaarplan 2007 bevat de voornemens voor 2007 en vormt de vierde jaarschijf van het Meerjarenprogramma 2004-2008.

Overig

Jaarverslag 2004

Het Jaarverslag 2004 bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van 2004 en van de ontwikkelingen die op dat moment bij het CBS plaatsvonden.

Overig

Statistieken die tellen

In 2000 heeft het CBS een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd. Daarmee heeft het CBS het aangezicht vernieuwd. Deze notitie beschrijft in grote lijnen de strategie van het CBS.

Overig

Annual report 2007

The annual report 2007 shows the main results and developments taking place at Statistics Netherlands. Apart from de statistical information, the annual report includes the annual financial account...

Overig

Annual report 2010

The annual report 2010 shows the main results and developments taking place at Statistics Netherlands. Apart from de statistical information, the annual report includes the annual financial account...

Overig