Zoekresultaten

3026 resultaten voor legacy-Milieurekeningen
3026 resultaten voor legacy-Milieurekeningen

Pagina 4 van 122

Waar komt de luchtvervuiling vandaan?

Economische activiteiten kunnen schadelijke emissies tot gevolg hebben.

Overig

Hoe gebruiken we ons water?

De economie kan niet zonder water. Denk aan irrigatie door de landbouw, koeling in de industrie en de productie van goederen zoals soep en bier. Ook huishoudens hebben water nodig, voor een glas...

Overig

Waar komt onze energie vandaan?

Naast aardolieproducten en steenkool was in de afgelopen decennia vooral de binnenlandse aardgas essentieel voor de energiehuishouding van Nederland.

Overig

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, materiaalstromen, environmental accounts, metaal grondstof, halffabrikaat, eindproduct, biomassa, fossiele energie

Cijfers

Wat zijn de nationale rekeningen?

In de nationale rekeningen worden alle macro-economische statistieken in een samenhangend systeem geraamd.

Overig

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Fysieke energiestromen: winning, import, productie en verbruik Energiedragers, Nederlandse economie (Bedrijven en huishoudens)

Cijfers

Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie en ons welzijn?

Door ecosysteemdiensten monetair te waarderen wordt de bijdrage van de natuur aan onze economie en ons welzijn inzichtelijk gemaakt, zodat deze expliciet meegenomen kan worden in beleidskeuzes.

Overig

Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen

De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 22,3 miljard euro in 2021, ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Afvalcijfers op een rij

Hoe hangen afvalcijfers uit verschillende bronnen met elkaar samen? Welke afvalcijfers zijn het meest geschikt zijn voor welk doel? Hier wordt voor afvalcijfers uit vier bronnen uiteengezet hoe ze...

Publicaties

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Deze publicatie presenteert resultaten van de verschillende onderdelen van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor Nederland voor de periode 2013 – 2018. Enkel terrestrische ecosystemen en de daardoor...

Publicaties

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers
Overig

Statistics Netherlands

An insight into the organisation and activities of Statistics Netherlands

Overig

Jaarplan 2008

Het Jaarplan 2008 bevat de belangrijkste ontwikkelingen voor het CBS in 2008.

Overig

Jaarplan 2009

Dit jaarplan is het eerste dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS-jaarplan 2010

Dit jaarplan is het tweede dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS jaarplan 2011

Dit jaarplan is het derde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig
Overig

Annual report 2008

The annual report 2008 shows the main results and developments taking place at Statistics Netherlands. Apart from de statistical information, the annual report includes the annual financial account...

Overig

Annual report 2009

The annual report 2009 shows the main results and developments taking place at Statistics Netherlands. Apart from de statistical information, the annual report includes the annual financial account...

Overig

Annual report

The annual report 2011 shows the main results and developments taking place at Statistics Netherlands. Apart from de statistical information, the annual report includes the annual financial account...

Overig

Code of Practice

The availability of statistical information is essential for the proper functioning of a democratic society. Official statistics can only play this vital role when the population, respondents and...

Overig