Zoekresultaten

3023 resultaten voor legacy-Milieurekeningen
3023 resultaten voor legacy-Milieurekeningen

Pagina 2 van 121

Milieurekeningen

Overzichtspagina van Milieurekeningen

Overig
Artikelen
Publicaties
Artikelen

Kernindicatoren milieurekeningen

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

Cijfers

Milieurekeningen 2005

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie,...

Publicaties
Publicaties
Publicaties

Erratum Milieurekeningen 2005

Van deze publicatie is een erratum verschenen.

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Milieurekeningen; watergebruik 2003 - 2011

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Milieurekeningen; watergebruik 2003-2008

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012

Economie en Milieu; Milieurekeningen; Luchtemissies; Wateremissies Herkomst en Bestemming

Cijfers

Milieurekeningen; herkomst en bestemming afval

Afvalcategorieën. Herkomst en bestemming van stoffen.

Cijfers

Milieurekeningen 2006: Nederlandse economie duurzamer

De Nederlandse economie wordt steeds duurzamer voor het milieu.

Artikelen

Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Netto energieverbruik van bedrijfstakken en huishoudens Energieverbruikers

Cijfers

Beoordeling van de Milieurekeningen van Botswana

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (Milieurekeningen 2009)

De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de...

Publicaties

Hoe groot is onze broeikasgasuitstoot?

In 2021 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 168 megaton CO2-equivalent. Dit is 1,5 procent hoger dan in 2020 en 24 procent lager dan in 1990. Eén megaton CO2-equivalent staat voor de...

Overig

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers