Zoekresultaten

6035 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht
6035 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 242

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Landbouw minder arbeidsintensief

In 2007 waren er in Nederland nog bijna 77 duizend landbouwbedrijven, een derde minder dan in 1995. De oppervlakte landbouwgrond is sinds 1995 bijna niet afgenomen, waardoor de meeste overgebleven...

Artikelen

Netto toegevoegde waarde (landbouw)

De beloning van de ingezette arbeid en het gebruikte kapitaal op landbouwbedrijven. Oftewel de totale opbrengsten minus de directe kosten in het productieproces en de afschrijvingskosten van...

Overig

Bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw

Het vaststellen van landelijke gegevens over chemische, biologische en mechanische bestrijding in de land- en tuinbouw.

Overig

Regelmatig werkzame arbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, op basis van een contract voor onbepaalde tijd.

Overig
Overig
Overig
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Faillissementen in de landbouw

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Cijfers

Prijsindexcijfers landbouw 1995=100

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.

Cijfers

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Cijfers

Mineralenbalans Nederlandse landbouw 1970-2005*

Het CBS bepaalt jaarlijks het mineralenoverschot op basis van de aan- en afvoer van meststoffen.

Cijfers

Faillissementen in de landbouw

Aantal faillissementen in de landbouw tot en met het vierde kwartaal in 2011.

Cijfers

Inkomsten in de landbouw gestegen

De inkomsten in de landbouw per arbeidsjaar zijn in 2017 met ruim 20 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder

Artikelen

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Cijfers