Zoekresultaten

6021 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht
6021 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 5 van 241

Landbouw haalt 1,5 miljard euro omzet uit korteketenverkoop

Nederlandse landbouwbedrijven behaalden in de periode van het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 1,5 miljard euro omzet uit de zogenoemde korteketenverkoop....

Artikelen

Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 over het algemeen een duidelijke groei zien ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Biologische landbouw, 2009

Uitkomsten over de plantaardige productie en veestapel uit het onderzoek Biologische landbouw, 2009. Verder zijn ook cijfers opgenomen over de oppervlakte en de opbrengsten van de verschillende...

Cijfers

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Cijfers
Overig

Landbouwexport in 2021 voor het eerst boven de 100 miljard euro

De waarde van de landbouwexport in 2021 wordt geraamd op 104,7 miljard euro, een record.

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers

Biologische landbouw

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar...

Video's
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Methodologie

Een methodologische beschrijving over enkele onderwerpen uit 'De digitale economie'. Aan bod komen: de informatie- en communicatietechnologie, ICT-goederen en –diensten, de afbakening van de...

Overig
Artikelen
Artikelen

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Cijfers

Prijsindexcijfers landbouw 1995=100

Prijsindex afzet en verbruik en investeringen per goederengroep.

Cijfers

Faillissementen in de landbouw

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Groei multifunctionele landbouw

Het aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten neemt weer toe. In 2010 had bijna een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven één of meerdere vormen van verbreding. In 2005 was het...

Artikelen

Landbouw minder arbeidsintensief

In 2007 waren er in Nederland nog bijna 77 duizend landbouwbedrijven, een derde minder dan in 1995. De oppervlakte landbouwgrond is sinds 1995 bijna niet afgenomen, waardoor de meeste overgebleven...

Artikelen