Zoekresultaten

6021 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht
6021 resultaten voor legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 4 van 241

Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld.

Dashboards

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022

Tweede kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Ondernemingen in vogelvlucht

Bedrijfsresultaat

Overig

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Overzichtpagina van Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Overig

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen

Overig
Artikelen

Intraconcerndiensten in vogelvlucht

Een schets van de intraconcerndienstverlening in Nederland.

Artikelen

Ondernemingen in vogelvlucht

In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 4,9 miljard euro.

Artikelen

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland is een overzichtspublicatie met regionale kerncijfers en indelingen.

Overig

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2021 Provincie Limburg

Cijfers

Landbouwgebied

Groep van aangrenzende gemeenten voor informatie over landbouw.

Overig

25 Jaar Statistiek Zuivering van afvalwater in vogelvlucht

De statistiek Zuivering van afvalwater bestaat dit jaar 25 jaar. Dit artikel staat stil bij de ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, rendementen, emissies, slibverwerking, energieverbruik, en de...

Artikelen
Overig

Ruimtelijke statistieken

Ruimtelijke statistieken sluiten aan op de ruimtelijke structuur van Nederland, en niet op administratieve indelingen

Overig

Ruimtelijke statistieken

Ruimtelijke statistieken sluiten aan op de ruimtelijke structuur van Nederland, en niet op administratieve indelingen.

Overig

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022

Eerste kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Energieafnemer

Industrie, transport, huishoudens, diensten en landbouw. Anders gezegd: alle bedrijven, instellingen en particulieren, behalve de energiebedrijven.

Overig

Weidegang van melkvee

Vaststellen van de mate waarin melkkoeien en het bijbehorende vrouwelijk jongvee weidegang krijgen aangeboden of op stal blijven tijdens het weideseizoen.

Overig

Niet-bekostigd onderwijs

Onderwijs dat niet bekostigd wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Overig

Graslandgebruik; oppervlakte en opbrengst

Vaststellen van het areaal grasland, de grasopbrengst van grasland en de voorraad gras (kuilgras en hooi) bij Nederlandse agrarische bedrijven.

Overig

Afzet bestrijdingsmiddelen

Het vaststellen van gegevens over de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie, geregistreerde toelatingshouders, in Nederland.

Overig

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio

Cijfers

Nederlandse energiehuishouding (NEH)

Inzicht verschaffen in het geheel aan energiestromen in Nederland

Overig

Landbouw

cijfers landbouw

Overig