Zoekresultaten

6930 resultaten voor legacy-Gezondheid
6930 resultaten voor legacy-Gezondheid
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 278

Artikelen

Leefstijl, 2021

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen.

Cijfers

Gezondheid

De gezondheid van personen met een Nederlandse achtergrond is doorgaans beter dan die van personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Artikelen

Gezondheid

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om gezondheid? Gezondheid is sterk bepalend voor de kwaliteit van leven. Een...

Overig
Artikelen

Gezonde levensverwachting

Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven....

Overig

Ervaren gezondheid

Hoe waarderen Nederlanders hun gezondheid.

Video's

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021

Cijfers

Werk en gezondheid

Is er een samenhang tussen baan(on)zekerheid en gezondheid? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft hier de cijfers over. Over het CBS In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt,...

Video's

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen

Cijfers

Ervaren gezondheid

De eigen gezondheidstoestand zoals een persoon die zelf ervaart.

Overig

Jongeren psychisch gezond?

Hoeveel procent van de jongeren zei in 2015-2017 psychisch ongezond te zijn? Is dat meer of minder dan tien jaar geleden? CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt er meer over.

Video's

Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden van CBS, thema Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Thema Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

cijfers gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief artikelen Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief maatwerk Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid in cijfers

eYe nummer 1, januari 2007

Artikelen

Gezondheid en Welzijn

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties
Cijfers

Revisie gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Cijfers