Zoekresultaten

20644 resultaten voor legacy-De Nederlandse samenleving
20644 resultaten voor legacy-De Nederlandse samenleving

Pagina 1 van 826

Nederlanders pessimistischer over toekomst samenleving

Nederlanders waren in 2021 pessimistischer over de toekomst van de samenleving dan in 2018. In 2021 vond 57 procent van de 15-plussers dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat, in 2018 was dit...

Artikelen

Samenleving

Cijfers over huwelijken en geregistreerde partnerschappen, immigratie en emigratie, asielverzoeken, vertrouwen, vrijwilligerswerk en contact met vrienden, familie of buren in coronatijd.

Dashboards

Samenleving

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om de samenleving? Bij brede welvaart hoort dat mensen leven in een samenleving...

Overig

Rapportage Integratie en Samenleven 2022

CBS-publicatie met cijfers over integratie van mensen van verschillende herkomstgroepen op gebied van bevolking, wonen, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid, sociale en...

Publicaties

Caribisch Nederland in cijfers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Publicaties

Sociale spanningen-indicator: Peilstok samenleving

Eerder berichtte het CBS over de ontwikkeling van de sociale spanningen-indicator op basis van sociale media berichten. Deze indicator is ontwikkeld door het Center for Big Data Statistics (CBDS) van...

Overig

Nederland Vandaag

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

De volkstelling: spiegel van de samenleving

De opeenvolgende volks-, beroeps- en woningtellingen brachten de veranderingen in de samenleving in beeld.

Overig

Veranderend Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland is een overzichtspublicatie met regionale kerncijfers en indelingen.

Overig

Nederland in Beeld

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

De Nederlandse bevolking met Luuk

Luuk legt uit wat het CBS allemaal weet over de Nederlandse bevolking. Uit de serie lesmateriaal van Leren met het CBS. Inhoud: 00.00 - Waarom tellen we de bevolking 00.18 - Wat doet het CBS 00.30 -...

Video's

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote...

Artikelen

Verkeersintensiteiten op rijkswegen in Nederland

Samenstellen van gemiddelde verkeersintensiteiten per uur van alle motorvoertuigen op rijkswegen

Overig

Nederland in Beeld Vervolg

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Sociale spanningen en emoties in de samenleving

Een experimentele tool van het CBS maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de mate van sociale spanning en emoties in de samenleving..

Overig

Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en...

Artikelen

Nederlandse energiehuishouding (NEH)

Inzicht verschaffen in het geheel aan energiestromen in Nederland

Overig

WoonOnderzoek Nederland (WoON)

Het verzamelen van statistische informatie over de woonsituatie van de Nederlandse bevolking en haar wensen en behoeften op het gebied van wonen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de...

Overig

Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld

Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn op de goede weg met armoedebestrijding, één van de internationaal afgesproken duurzaamheidsdoelen.

Artikelen

Prognose: 15 procent meer inwoners Caribisch Nederland in 2030

De eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zullen in 2030 naar verwachting 31,8 duizend inwoners tellen, 15 procent meer dan in 2022.

Artikelen

Hoeveel inwoners hebben een buiten-Nederlandse herkomst?

Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren. Daarnaast had bijna 12 procent van de bevolking ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Dashboards

Monitor Brede Welvaart en SDG's Caribisch Nederland 2022

In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld...

Dashboards

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen