Zoekresultaten

10000 resultaten voor legacy-CBS-SET
10000 resultaten voor legacy-CBS-SET

Pagina 4 van 400

Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie

Toelichting bij cijfers die inzage geven in de kosten en het verbruik van energie door bedrijven en huishoudens

Publicaties

Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020

Tabellen met de inzet, productie en vermogens van elektriciteitsproductie-installaties in 2020 die primair aardgas inzetten als brandstof, ingedeeld naar rendementsklassen, hoogrenderendheid en...

Cijfers

HKU-CBS video Nederland in 20 cijfers

Deze video is een samenwerking tussen het CBS en de HKU. Als studieopdracht hebben HKU-studenten een video gemaakt op basis van gegevens uit Statline. De cijfers in de video zijn gecontroleerd door...

Video's

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Adviezen, meldingen, diensten huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis, regio, gemeente

Cijfers

Voorlopige cijfers energiebalans internationaal

Dit rapport beschrijft hoe CBS dat kan verzamelen voor de, snelle, mini-questionnaires over energie van Eurostat en hoe daaruit een energiebalans op hoofdlijnen kan worden afgeleid, een half jaar...

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q1

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 1e kwartaal 2022.

Cijfers

CBS verzamelt data voor monitoring nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in.

Artikelen

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Adviezen, meldingen, casussen en diensten Veilig Thuis (vermoedelijke) aard van het geweld, aanvullende informatie, regio

Cijfers

‘De toekomst van het CBS in Limburg ligt in Heerlen’

Een geboren en getogen Limburger is hij en duidelijk trots op zijn roots.

Artikelen

CBS brengt transport via buisleidingen in kaart

Het transport via buisleidingen zit in de lift.

Artikelen

Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren is informatiebeveiliging voor overheden en bedrijven nóg belangrijker geworden.

Artikelen

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, Veilig thuis-regio

Casussen met overdrachten door Veilig Thuis type organisatie van overdracht, bestaande of nieuwe hulp, regio

Cijfers

Eerste onderzoek brede welvaart Caribisch Nederland toont wisselend beeld

Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn op de goede weg met armoedebestrijding, één van de internationaal afgesproken duurzaamheidsdoelen.

Artikelen

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, Veilig thuis-regio

adviezen en meldingen Veilig Thuis rol/functie en organisatie melder, duur geweld, regio

Cijfers

Werken bij het CBS? Ben jij er klaar voor!

Werken bij het CBS? Ben jij er klaar voor!

Video's

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Adviezen, meldingen, cassussen en diensten Veilig Thuis (vermoedelijke) aard van het geweld, aanvullende informatie, gemeente

Cijfers

CBS zoekt veelzijdig talent voor onderzoek en IT

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers op WO- en HBO-niveau voor onderzoek en IT.

Artikelen

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis, rol/functie en organisatie van de adviesvrager/melder, vermoedelijke duur van het geweld, gemeente

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Publicaties

Wat doet het CBS met data

In deze video vertelt presentator Luuk Dresen over de verwerking van data in tabellen en grafieken. Het maakt deel uit van het lesmateriaal 'Op zoek naar data met Daan'.

Video's

Huiselijk geweld; organisatie van overdracht, type hulp, regio

Casussen met overdrachten door Veilig Thuis organisatie van overdracht, bestaande of nieuwe hulp, gemeenten

Cijfers

CBS scherpt eisen aan voor toegang tot CBS-databestanden via remote access

Een commissie van onafhankelijke wetenschappelijke experts heeft op verzoek van het CBS onderzoek gedaan naar de toegang tot CBS-databestanden voor externe onderzoekers via remote access (onderzoek...

Artikelen

Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers

De afgelopen week is het CBS met organisaties uit de samenleving, het beleid en de wetenschap de dialoog aangegaan over de heroverweging van de indeling westers en niet-westers.

Artikelen

Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 op meerdere fronten het minst goed mee konden komen in de maatschappij (sociaal uitgesloten) zich nog steeds in een kwetsbare situatie.

Artikelen

Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitor. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de cijfers...

Publicaties