Zoekresultaten

22613 resultaten voor legacy-CBS-BT
22613 resultaten voor legacy-CBS-BT

Pagina 1 van 905

Bt

Overig

Brutotonnage (Bt)

De (inhouds)maat voor de totale grootte van een schip, bepaald overeenkomstig het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen uit 1969.

Overig

CBS gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS

Overig
Overig

Hoe komt het CBS aan data?

Antwoord op de vraag Hoe komt het CBS aan data?

FAQ's

CBS jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 is het eerste jaarplan dat is gebaseerd op het Strategisch Meerjarenprogramma (MJP) 2014-2018. Dit plan voor 2014 geeft op een groot aantal terreinen invulling aan de voornemens en...

Overig

Jaarplan CBS 2006

Het CBS jaarplan 2006 bevat de voornemens voor 2006, en vormt de derde jaarschijf van het Meerjarenprogramma 2004-2008.

Overig

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen

Solution Architect CBS Outputdomein

Als solution architect ga je ons helpen bij de transformatie van het CBS output domein. Zo draag je bij aan de vervanging van StatLine en ontwerp je de nieuwe architectuur voor ons gehele output...

Overig

CBS jaarplan 2012

Dit jaarplan is het vierde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2012 is het CBS dé leverancier van...

Overig

CBS als werkgever

CBS als werkgever

Overig
Overig

CBS-jaarplan 2010

Dit jaarplan is het tweede dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS jaarplan 2013

Dit jaarplan is het laatste dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2013 is het CBS dé leverancier van...

Overig

CBS jaarplan 2011

Dit jaarplan is het derde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS Design System

Het CBS Design System helpt bij het creëren van een consistente en toegankelijke gebruikerservaring van alle online CBS producten.

Overig
Overig

Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?

Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?

FAQ's

CBS Wereldcafé

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens.

Overig

CBS Datacenter Parkstad Limburg

CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen.

Overig

Geoservices bij het CBS

De geoservices van het CBS worden nu gehost door Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). In de geoservices zijn onder meer statistieken per gemeente, wijk en buurt opgenomen, waaronder ook...

Overig

Leren met het CBS

CBS in de klas

Overig

Kim Offermans, CBS-interviewer

Over Kim Offermans, interviewer in Arnhem voor het CBS

Overig

Mechtild Gabriëls - CBS-interviewer

Wij zijn degenen die bij mensen, die niet via internet of per telefoon mee kunnen doen aan een CBS-enquête, thuis komen

Overig

CBS in uw Buurt

Nederland regionaal, CBS in uw Buurt.

Overig