Zoekresultaten

5012 resultaten voor legacy-Barometer beroepsbevolking
5012 resultaten voor legacy-Barometer beroepsbevolking
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 201

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, oudere werklozen, lang werkloos, duur werkloos

Cijfers

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, ancienniteit, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Cijfers

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Barometer beroepsbevolking

Overzichtspagina over Barometer beroepsbevolking

Overig
Artikelen

Barometer Beroepsbevolking

CBS in de klas, barometer beroepsbevolking

Overig

Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021

Cijfers over de werkzame beroepsbevolking van mensen van 15 tot 75 jaar verbijzonderd naar beroep in 2021

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015

Cijfers over de werkzame beroepsbevolking van mensen van 15 tot 75 jaar verbijzonderd naar beroep in 2015

Cijfers

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2015-2020

Cijfers

Schema met meest recente cijfers van de barometer beroepsbevolking

Meest recente cijfers barometer beroepsbevolking

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Het schatten van maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking gedurende de overgang naar een nieuwe waarnemingsmethodiek.

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

Artikelen

Niet-beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder betaald werk, niet recent gezocht, niet direct beschikbaar.

Artikelen