Zoekresultaten

42 resultaten voor leasemaatschappijen
42 resultaten voor leasemaatschappijen

Pagina 2 van 2

Balanssamenstelling Institutionele beleggers

Balansactiva (obligaties, aandelen, niet - geconsolideerde deelneming, kredieten, hypotheken, enz.) en balanspassiva (kredieten, obligaties, .

Cijfers

Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis

Binnen de transportsector daalde de toegevoegde waarde van op personenvervoer gerichte branches zeer sterk tijdens de coronacrisis.

Publicaties

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

Kwartaalsectorrekeningen; saldi, 2001-2012

Overzicht van macro - economische saldi voor de verschillende (sub)sectoren van de Nederlandse economie

Cijfers

Ondervonden delicten; regio (2012-2019)

delicten: geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten

Cijfers

Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen 2001-2012

Financiële positie (balansstanden,financiële transacties, en overige mutaties) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

Sectorrekeningen; bijzondere financiële instellingen 1995 - 2012

Kapitaaltransacties, financiële balansen en transacties met het buitenland en overige financiële instellingen exclusief BFI's.

Cijfers

Sectorrekeningen; financiële rekeningen 1990 - kw4 2013

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Financieringsmonitor 2021

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector

Cijfers

Slachtofferschap criminaliteit; regio (2012-2019)

slachtoffers, geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime, landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten

Cijfers

Kwartaalsectorrekeningen; lopende rekeningen, 2001-2012

Uitgaven en inkomsten (middelen en bestedingen) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Lopende transacties en saldi van economische sectoren Economische sectoren

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens, 1988-2011

Sectorgegevens, een overzicht van productie, inkomensverdeling en financiering voor de totale economie en binnenlandse sectoren.

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020

Herziene resultaten van de onderzoeksjaren 2018, 2019 en 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties