Zoekresultaten

32 resultaten voor koopkrachtpariteit
32 resultaten voor koopkrachtpariteit

Pagina 1 van 2

Koopkrachtpariteit

Manier om de koopkracht van huishoudens in landen te vergelijken, waarbij gecorrigeerd wordt voor prijsverschillen.

Overig

PPP Inventory The Netherlands 2018

Description of the organisation, structure, resources and surveys that are a component of the European PPP programme

Overig

PPP Inventory The Netherlands 2019

Description of the organisation, structure, resources and surveys that are a component of the European Power Purchasing Parities programme

Overig

PPP Inventory The Netherlands 2017

Organisation of the national PPP excercise

Overig

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste.

Artikelen

Nederlands bbp per inwoner anderhalf keer EU-gemiddelde

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kwam in 2021 uit op ruim 49 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de vijfde plek binnen de Europese Unie.

Artikelen

De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen

Dit essay gaat over het sociaal kapitaal van de bevolking in Heerlen, met de twee bouwstenen: de participatie en het vertrouwen. Ook wordt de relatie tussen het sociaal kapitaal en het welzijn...

Publicaties

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes

Cijfers

Verknocht aan de nationale rekeningen

Bijna vier jaar zwaait Peter van de Ven de scepter over de divisie Nationale Rekeningen van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) in Parijs. In die internationale functie is...

Artikelen
Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties

Sociale bescherming kostte 159 miljard euro in 2008

In Nederland ontvingen uitkeringsgerechtigden in 2008 voor 159 miljard euro aan sociale bescherming. Dat is ongeveer 27 procent van het bruto binnenlands product, dus van wat alle Nederlanders samen...

Artikelen

Ondernemingsklimaat; infrastructuur internationaal vergeleken 1990-2012

Uitgaven aan ICT- en kennisinfrastructuur. Naar land en periode.

Cijfers

Prijsniveau Bonaire 15 procent hoger dan op Curaçao

Het gemiddelde prijsniveau lag in 2011 op Bonaire ruim 15 procent hoger dan op Curaçao. Op Aruba zijn consumentenproducten ongeveer net zo duur als op Bonaire. Sint-Maarten is bijna 2 procent duurder...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2022, eerste kwartaal De eurozone

Hoe heeft de internationale handel van Nederland met de eurozone zich ontwikkeld sinds de introductie van de euro, ten opzichte van daarvoor en ten opzichte van (vergelijkbare) andere landen en...

Publicaties

Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Artikelen

Sociale bescherming kost 169 miljard euro

In 2009 kostte sociale bescherming 169 miljard euro. Dat is 30 procent van wat Nederlanders met zijn allen verdienden dat jaar.

Artikelen