Zoekresultaten

163 resultaten voor kinderbescherming
163 resultaten voor kinderbescherming

Pagina 6 van 7

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; kenmerken, regio, 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar persoonskenmerken en regio

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2018

Cijfers

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van toezicht en begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een...

Overig

Slachtofferhulp voor jeugd varieert per regio

In 2014 meldden bijna 9 duizend minderjarige slachtoffers van gewelds- of zedendelicten, of hun naasten, zich bij SHN.

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

Publicaties

Jeugdhulp 2016

Jeugdhulp in 2016

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.

Publicaties

Rechtspraak in Nederland 2002

Het CBS heeft de derde editie van de publicatie Rechtspraak in Nederland uitgebracht. Deze publicatie bevat informatie over het aanbod aan en de afhandeling van rechtszaken door de diverse...

Artikelen

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Veiligheidszorg; aanbieders en activiteiten van veiligheidszorg per financieringsbron.

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; Sociaal domein; diverse peildata; regio 2017

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2017

Cijfers
Overig
Cijfers

Jeugdzorg per gemeente

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Artikelen

Veiligheidszorg; kerncijfers 2002-2015

Veiligheidszorg; aanbieders, financieringsbronnen en activiteiten in de veiligheidszorg

Cijfers

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie Soort misdrijf, soort verdachte.

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Bureau Slachtofferhulp; aangemelde zaken en verleende diensten 2009-2013

Aangemelde zaken en verleende diensten bij Bureau Slachtofferhulp per verslagjaar

Cijfers
Cijfers

Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid door de overheid

Uitgaven van Justitie, Defensie, Binnenlandse zaken, gemeenten, politie - regio's, Rijksgebouwendienst.

Cijfers

Jeugdreclasseringstrajecten; regio 2015

jeugdreclassering in- en uitstroom, regio

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.

Cijfers