Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:werkloze beroepsbevolking
34 resultaten voor keyword:werkloze beroepsbevolking

Pagina 1 van 2

Het onbenut arbeidspotentieel zonder werk kleinste in tien jaar

Het aantal personen in het onbenut arbeidspotentieel zonder betaald werk daalde in 2019 tot 680 duizend, het laagste aantal na 2008.

Artikelen

Van werk zoeken naar werk vinden

Onderzoek naar mensen die werk vonden in de periode 2014-2018 en hun binding met de arbeidsmarkt voordat ze werk vonden.

Artikelen

Baanverlies in maart op laagtepunt

In de periode van december 2021 tot en met maart 2022 verloren 85 duizend werkenden hun baan waarna ze werkloos werden. Dat is het laagste aantal sinds het CBS in 2003 begon met het meten hiervan.

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, oktober

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

Meer mensen zoeken werk, minder mensen vinden werk

Het aantal werklozen is in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst in 5,5 jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen stijgt doordat meer mensen die niet actief waren op de...

Artikelen

Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie

Artikelen

Baanverlies daalt vooral onder flexwerkers

Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Het percentage daalde het snelst onder flexwerkers.

Artikelen

Terugval arbeidsparticipatie in eerste helft 2020 deels hersteld

In het tweede kwartaal van 2020, tijdens de eerste lockdown vanwege de coronacrisis, deed zich een kentering voor in de arbeidsparticipatie. In de tweede helft van het jaar herstelde de...

Artikelen

Werkloos

Werkloos zijn personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Dashboards

Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020

Cijfers over het onbenut arbeidspotentieel: werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Per provincie voor 2019 en 2020, per gemeente voor 2020.

Cijfers

Wisselingen arbeidsmarkt, november

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

Werklozen

Dashboard arbeidsmarkt; analyse van de arbeidsmarkt; werkloze beroepsbevolking

Overig

Niet alle WW'ers zijn werkloos

De begrippen werklozen en WW'ers worden veel door elkaar gebruikt. Maar deze groepen zijn niet hetzelfde.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

In september waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juni, waren dat er 313 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen.

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, januari

In januari waren 284 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in oktober, waren dat er 323 duizend. Een overzicht van de verschillende stromen op de arbeidsmarkt in die drie maanden.

Artikelen

Onderzoek naar beroepsbevolking in 2021 vernieuwd

Onderzoek naar beroepsbevolking in 2021 vernieuwd

Artikelen

Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen

Discussiepaper over een methode correlaties in multivariate state space modellen tijdsafhankelijk te schatten.

Artikelen

Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen

In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen.

Artikelen

Meer mensen op de arbeidsmarkt

De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2016 verder toegenomen.

Artikelen

Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode

Vanaf volgend jaar publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, die dit jaar al is toegepast naast de bestaande systematiek. Uit de eerste resultaten...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe

8,5% van de 15- tot 75-jarigen behoorde in 2020 tot het onbenut arbeidspotentieel (werklozen, semiwerklozen, onderbenutte deeltijdwerkers). Dit verschilt per provincie en gemeente.

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, maart

In maart 2020 waren 273 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december 2019, waren er 302 duizend werklozen.

Artikelen

Werkloosheid in juni toegenomen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand.

Artikelen

Werkloosheid in december licht toegenomen

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt iets hoger uit dan in november 2021, toen dit 3,7 was.

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwamen...

Artikelen