Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:werkloze beroepsbevolking
44 resultaten voor keyword:werkloze beroepsbevolking

Pagina 1 van 2

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Werkloos

Werkloos zijn personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Dashboards

Dashboard arbeidsmarkt

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt: werkloosheid, arbeidsdeelname, lonen, vacatures, banen.

Dashboards

Aantal werkloze 45-plussers gedaald tot onder 100 duizend

In 2023 daalde het aantal werklozen onder 45-plussers van 104 duizend naar 92 duizend. Onder deze leeftijdsgroep nam ook het aantal overige niet-werkenden verder af. Het aantal werklozen en overige...

Artikelen

Werkloosheid in november licht gedaald

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen...

Artikelen

Sterke afname aantal langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar

In het tweede kwartaal van 2023 was 1 op de 7 werklozen langdurig werkloos, dat wil zeggen twaalf maanden of langer. In hetzelfde kwartaal van 2013 waren dat er een stuk meer: 1 op de 3.

Artikelen

Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

Dit artikel beschrijft de baanvindkans van niet-werkenden. Gekeken is naar onder meer demografische kenmerken, duur van de niet-werkzaamheid, onderwijsniveau, arbeidsbelemmering, binding met de...

Publicaties

Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen

In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen.

Artikelen

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Baanvinder, niet-beroepsbevolking, werkloos, verandering van positie binding arbeidsmarkt, dynamiek niet-beroepsbevolking

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar

Cijfers

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwamen...

Artikelen

Werkloosheid in juni toegenomen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand.

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; provincie, 2003-2022

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Baanverlies in maart op laagtepunt

In de periode van december 2021 tot en met maart 2022 verloren 85 duizend werkenden hun baan waarna ze werkloos werden. Dat is het laagste aantal sinds het CBS in 2003 begon met het meten hiervan.

Artikelen

Werkloosheid in december licht toegenomen

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt iets hoger uit dan in november 2021, toen dit 3,7 was.

Artikelen

Werkloosheid verder gedaald

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 17 duizend per maand en kwam daarmee in november uit op 251 duizend. Dat is 2,7 procent van de beroepsbevolking. Het aantal...

Artikelen

Van alle werklozen had 1 op de 5 in 2020 een WW-uitkering

In 2020 waren 357 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos en ontvingen 228 duizend mensen een WW-uitkering. Voor slechts een deel ging het om dezelfde personen: 74 duizend werklozen ontvingen een...

Artikelen

Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode

Vanaf volgend jaar publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, die dit jaar al is toegepast naast de bestaande systematiek. Uit de eerste resultaten...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 1,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit aantal is de afgelopen jaren flink gedaald, ondanks een tijdelijke stijging...

Artikelen

Onbenut arbeidspotentieel meest toegenomen in Noord-Holland en Drenthe

8,5% van de 15- tot 75-jarigen behoorde in 2020 tot het onbenut arbeidspotentieel (werklozen, semiwerklozen, onderbenutte deeltijdwerkers). Dit verschilt per provincie en gemeente.

Artikelen

Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie

Artikelen

Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen

Discussiepaper over een methode correlaties in multivariate state space modellen tijdsafhankelijk te schatten.

Artikelen

Terugval arbeidsparticipatie in eerste helft 2020 deels hersteld

In het tweede kwartaal van 2020, tijdens de eerste lockdown vanwege de coronacrisis, deed zich een kentering voor in de arbeidsparticipatie. In de tweede helft van het jaar herstelde de...

Artikelen