Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:vrachtauto's
23 resultaten voor keyword:vrachtauto's

1 op de 100 bedrijfsvoertuigen rijdt zonder schadelijke uitstoot

Op 1 januari 2023 was 1,2 procent van de bijna 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen emissieloos. Het aandeel emissieloze bedrijfsvoertuigen is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld; op 1 januari 2021...

Artikelen

Jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019-2021

Gemiddeld jaarkilometrage van vrachtvoertuigen naar type voertuig, leeftijd voertuig en gewichtsklasse in 2019 t/m 2021

Cijfers

Kilometers op Nederlands grondgebied, 2004-2021

Tijdreeks kilometers afgelegd op Nederlands grondgebied door Nederlandse en buitenlandse voertuigen 2004-2021.

Cijfers

Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022

Aantal elektrische vrachtvoertuigen met Europese voertuigcategorie N2 of N3 uitgesplitst naar provincie

Cijfers

Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019

Gegevens over het aantal deelritten en het vervoerd gewicht door vrachtvoertuigen over de wegen behorend bij de goederenvervoercorridors zuidoost en oost in 2019 en het aantal (lokale)...

Cijfers

Hogere omzet auto- en motorbranche ondanks problemen

De Nederlandse auto- en motorbranche boekte in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 21,5 procent.

Artikelen

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden meeste gewicht ooit in 2021

In 2021 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 702 miljoen ton goederen, 2,6 procent meer dan in 2020. Alleen in 2007 kwam het vervoerde gewicht ook boven de 700 miljoen ton. Ruim vier vijfde van dit...

Artikelen

Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019

Deze tabellenset toont het gemiddeld jaarkilometrage van bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger in 2019, uitgesplitst naar leeftijds- en gewichtsklasse van het voertuig.

Cijfers

Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche

Aantal vrachtauto's, trekkers voor oplegger en speciale voertuigen naar branche (SBI2), 2009 t/m 2020*. De tabellen zijn gemaakt in opdracht van de Stedin.

Cijfers

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd

Cijfers

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigkilometers Nederlandse en buitenlandse voertuigen, personenauto's bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen

Cijfers

Een derde minder voertuigkilometers over de grens in 2020

Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s, bussen en zware vrachtvoertuigen legden in coronajaar 2020 gezamenlijk bijna 15 miljard kilometer af in het buitenland.

Artikelen

Jaarmonitor wegvoertuigen 2020

In de jaarmonitor wegvoertuigen 2020 komen verschillende voertuigsoorten aan bod, waaronder personenauto’s, tweewielers en bedrijfsmotorvoertuigen. Naast de ontwikkeling van het aantal voertuigen...

Publicaties

Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto's en trekkers voor oplegger in kalenderjaar 2019 verdeeld naar gemiddeld jaarkilometrage (klasse).

Cijfers

Groei afgelegde kilometers in Nederland vlakt af

In 2019 legden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen, speciale voertuigen en bussen in totaal 137,5 miljard kilometer af op de Nederlandse wegen. Dat is nauwelijks meer dan in 2018. In...

Artikelen

Bedrijfsvoertuigen logistieke sector Amsterdam, 2018

Tabellen over het bezit en gebruik van bedrijfsvoertuigen in de logistieke sector in de gemeente Amsterdam

Cijfers

Auto- en motorbranche meldt eerste omzetdaling sinds 2013

De omzet van de motor- en autobranche lag in het eerste kwartaal van 2020 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het ondernemersvertrouwen van de branche ging in het begin van...

Artikelen

VESDI onderdelen

Er zijn gegevens over de verslagjaren 2019, 2020 en 2021 beschikbaar. Voor 2020 en 2021 zijn de cijfers over de verkeersprestaties (jaarkilometrages en emissies) voorlopig.

Overig

VESDI

In 2021 heeft het CBS in opdracht van het Ministerie I&W in samenwerking met de Topsector Logistiek een eerste versie van het platform VESDI (Vehicle Emission Shipment Data Interface) ontwikkeld.

Overig

Databronnen en datakwaliteit

Het CBS verzamelt ten behoeve van statistieken over het goederenvervoer over de weg data bij bedrijven.

Overig

Voorbeeld 1: Bestelauto wagenpark van bedrijven

n opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben team Verkeer en team Vervoer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over het bestelauto...

Overig

Voorbeeld 2: Goederen- en vervoersbewegingen gemeente Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met een onderzoeksbureau zijn goederen- en vervoersbewegingen van en naar de provincie Utrecht in kaart gebracht voor de jaren 2019 en 2020 (en...

Overig

Gebruikersgroep

Eén van de doelstellingen van VESDI is om het voor een gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie op te vragen, tegen zo min mogelijk administratieve kosten.

Overig