Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:vervoer over land
26 resultaten voor keyword:vervoer over land

Pagina 1 van 2

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2015=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort in het beroeps- en eigen vervoer

Cijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Cijfers

Omzet transportsector hoger in derde kwartaal 2022

De omzet van de transportsector was in het derde kwartaal van 2022 ruim 27,0 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetniveau in de transportsector ligt daarmee inmiddels hoger dan...

Artikelen

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden meeste gewicht ooit in 2021

In 2021 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 702 miljoen ton goederen, 2,6 procent meer dan in 2020. Alleen in 2007 kwam het vervoerde gewicht ook boven de 700 miljoen ton. Ruim vier vijfde van dit...

Artikelen

Omzet transportsector in 2021 hoger dan in 2020 en 2019

In 2021 was de omzet van de transportsector ruim 15 procent hoger dan vorig jaar en ruim 2 procent hoger dan in 2019. Het vervoer over land en de luchtvaart bleven hierbij achter.

Artikelen

Voor 1,8 miljard euro aan levende dieren uitgevoerd

In 2020 werd voor 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Duitsland en België zijn de grootste afnemers. De invoerwaarde van levende dieren bedroeg 1,1 miljard euro. Het...

Artikelen

Ruim 6 procent minder goederen over het spoor in 2020

In 2020 werd 40 miljoen ton goederen over het Nederlandse spoor vervoerd. Dit is 6,2 procent minder dan in 2019. Deze daling kwam geheel doordat de afvoer en de doorvoer over het Nederlandse spoor...

Artikelen

Afname internationaal goederenvervoer over de weg in 2020

In 2020 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 686 miljoen ton, 0,4 procent minder dan in 2019. De laatste keer dat de hoeveelheid vervoerde goederen daalde was in 2014. De daling werd veroorzaakt door...

Artikelen

Sterkste omzetdaling transportsector in 2020 sinds crisis 2009

In 2020 daalde de omzet van de transportsector met ruim 11,6 procent. Dit is de sterkste daling sinds de economische crisis in 2009. Vooral de omzet van bedrijven die afhankelijk zijn van...

Artikelen

Kwartaalmonitor transport, vierde kwartaal 2017

Ontwikkelingen in de transportsector: o.a. omzet, faillissementen, ondernemersvertrouwen

Artikelen

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Kwartaalmonitor Transport, derde kwartaal 2017

In het derde kwartaal van 2017 is de omzet van de transportsector met 4,8 procent toegenomen.

Artikelen

Omzet transportsector groeit opnieuw

De omzet in de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2017 met 4,8 procent.

Artikelen

Transport zet positieve koers voort

De omzet van de transportsector steeg in 2014 met ruim 2 procent en bereikte daarmee het hoogste peil sinds de crisis. Alle branches hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.

Artikelen

Kwartaalmonitor Transport en logistiek, vierde kwartaal 2014

De omzet in de transportsector steeg in het vierde kwartaal van 2014 met 2,1 procent. De transportsector is voor het eerste kwartaal van 2015 minder optimistisch gestemd dan in het voorgaande...

Artikelen

Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd over de weg

Overig

Hoeveel goederen worden er in Nederland vervoerd?

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming en modaliteit

Overig

Goederenvervoer per spoor

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming via het spoor

Overig

Hoeveel vracht gaat er via het Nederlandse spoor?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd via het spoor

Overig

Goederenvervoer over de weg

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming over de weg

Overig