Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:vaste werknemers
50 resultaten voor keyword:vaste werknemers

Pagina 1 van 2

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Vergelijking van Polis en EBB, 2021

In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt van de waarneming van vaste en flexibele arbeidsrelaties volgens de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polis-administratie (Polis) voor de...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Minder flexwerknemers dan voor coronacrisis ondanks toename

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw toe, maar was nog wel 45 duizend lager dan net voor het begin van de coronacrisis, in het eerste...

Artikelen

Tijdelijke en vaste contracten

Het paper beschrijft onderzoek naar de onnauwkeurigheden in de meting van de contractvorm in deze twee bronnen. Daarbij worden meetmodellen (Hidden Markov Modellen) en Multinomiale Logistische...

Artikelen

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie als uit de Enquête beroepsbevolking. De paper beschrijft de uitkomsten van onderzoek naar de onnauwkeurigheden...

Publicaties

Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW

Bij de tweede en derde ronde van steunmaatregelen voor het behoud van werknemersbanen (NOW2 en NOW3.1) waren aanzienlijk minder banen betrokken dan bij de eerste (NOW1). Bij bedrijven die in 2020...

Artikelen

Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen

In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie

Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

In deze paper staan voorlopige resultaten van een onderzoek naar de verschillen tussen de cijfers over vaste en flexibele arbeidsrelaties uit de Polisadministratie en de Enquête beroepsbevolking.

Publicaties

Horeca grootste werkgever op Bonaire

In 2019 waren er bijna 11 duizend werknemersbanen op Bonaire. De horeca, inclusief hotels en vakantieappartementen, is met 1,6 duizend banen de grootste werkgever.

Artikelen

2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit...

Artikelen

Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart.

Artikelen

Instromers flexibele schil; baan- en bedrijfskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, soort flexibele baan, sbi, bedrijfsgrootte

Cijfers

Instromers flexibele schil; woonregio, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid

Cijfers

Instromers flexibele schil; persoonskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleiding

Cijfers

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Publicaties

In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast

Van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele baan en geen onderwijs meer volgden, zat 56 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Ruim een derde van de werknemers die in...

Artikelen

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie

Cijfers

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidskenmerken, startkwalificatie

Cijfers

Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

Ongeveer een op de zes werknemers hebben in de voorafgaande twee jaar bij hun werkgever promotie gemaakt.

Artikelen

Aantal banen in Drenthe gedaald in 2016

Landelijk steeg het aantal banen van werknemers met bijna 2 procent in 2016.

Artikelen

Een op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan

In 2016 had 31 procent van de zzp’ers een partner met een vast contract. Mannelijke zzp’ers waren vaker eenverdieners.

Artikelen