Zoekresultaten

241 resultaten voor keyword:urban data centers
241 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 1 van 10

Samenwerking Leiden met CBS: data inzetten voor beleid

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

Artikelen

Factsheet Urban Data Center Groningen

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Artikelen

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Artikelen

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in...

Artikelen

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Artikelen

Autobezit in de gemeente Groningen en Ten Boer, 2017

Autobezit in Groningen en Ten Boer, 2017

Cijfers

Briefmodel schoolverlaters Den Haag

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

Cijfers

Onderzoek webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Artikelen

Pilot Economie Bladel, 2014 en 2016

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Cijfers

VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19

Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in onderwijs vsv’ers gemeente Den Haag 2011/’12 tot en met 2018/’19

Cijfers

Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2017

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Cijfers

Kansrijk van Start in Heerlen, 2016

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Cijfers

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, verbijzonderd naar leeftijd, plaats in het huishouden en hoogst behaalde opleidingsniveau, 1995-2021

Cijfers

Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017

Er zijn enkele verdiepende analyses voor de gemeente Leiden toegevoegd aan het dashboard over de inwonersprofielen.

Cijfers

Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Cijfers

Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020

Omzetontwikkeling en omzetniveau MKB gemeente Groningen, 2010 - 2020

Cijfers

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Cijfers

Doelgroepenanalyse bijstand Leidschendam-Voorburg

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Cijfers

Bijstand en re-integratie, Leidschendam-Voorburg 2015

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Cijfers

Armoederegelingen, Schagen 2019

Doelgroepen en gebruik voor twee gemeentelijke regelingen (Geluksbudget en Meedoen 65+) in Schagen, 2019.

Cijfers

Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020

Het inkomen van personen met een Wmo-voorziening, het aantal, en de eerste Wmo-voorziening, in Schagen 2020.

Cijfers

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2019

Omzetontwikkeling winkelgebieden gemeente Den Haag, 2013-2019

Cijfers

Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in winkelgebieden in Leidschendam-Voorburg.

Cijfers

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Artikelen