Zoekresultaten

250 resultaten voor keyword:urban data centers
250 resultaten voor keyword:urban data centers

Pagina 1 van 10

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2021

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeente in Noord-Brabant, 2017-2021

Cijfers

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven, 2014-2021

Cijfers

Duurzame uitstroom uit de bijstand Schagen, 2019-2021

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan, voor Schagen en Nederland, 2019, 2020 en 2021.

Cijfers

Kenmerken van woningen en huishoudens in Groningen, 2020

Woningen in de gemeente Groningen op 1 januari 2020, naar type eigendom, prijsklasse en kenmerken van het huishouden.

Cijfers

Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020-2021

De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost Friesland en Noordwest Friesland, verslagjaren 2020-2021.

Cijfers

Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020

Deze tabellenset presenteert cijfers over huishoudens in de Gemeente Eindhoven naar inkomensgroep, woonquote en reservebudget in 2020.

Cijfers

Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022

Personen in gemeente Groningen die gebruik maken van huishoudelijke hulp, uitgesplitst naar inkomen, 1 oktober 2022

Cijfers

Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020

Kenmerken van werknemers op de Energy & Health Campus in Schagen, december 2020

Cijfers

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021

Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, naar stadsdeel en winkelgebied, 2021

Cijfers

Verhuizingen Parkstad 1995-2021

Dit dashboard geeft een overzicht van de verhuisde personen vanuit, naar en binnen de Parkstadregio en de zeven onderliggende gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld...

Cijfers

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021

Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, verbijzonderd naar leeftijd, plaats in het huishouden en hoogst behaalde opleidingsniveau, 1995-2021

Cijfers

Vergrijzing in Schagen, 2013-2022

Hoeveel 75+’ers wonen er in Schagen en de kernen rondom Schagen?

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers

Economische groei in Leiden, 2016-2021*

Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden 2016 – 2021*

Cijfers

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers

Economische groei in Eindhoven, 2021

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2021*

Cijfers

Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding

Personen in Schagen met problematische schulden in oktober 2020, naar verschillende achtergrondkenmerken.

Cijfers

Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022

Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2022

Cijfers

Banen in Leiden, 2020

Cijfers over het aantal banen in Leiden per sector in 2020.

Cijfers

Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020 (herziening)

Onderzoek naar de woon-werkafstand van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel op Haagse scholen voor primair en voortgezet onderwijs per 1 oktober 2020.

Cijfers

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Energiearmoede in Eindhoven, 2020

Energiearmoede in de gemeente Eindhoven op buurt- en wijkniveau in 2020

Cijfers

Economische groei in Venlo 2019-2021

De economische groei in de gemeente Venlo, de provincie Limburg en Nederland over de jaren 2019 tot en met 2021.

Cijfers

Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019

Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft de senioren van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.

Cijfers

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers